• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ AÇISINDAN “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO”
(IN TERMS OF TEACHING TURKISH “MATERIAŁY DO PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA TURECKIEGO” )

Yazar : Cem ERDEM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1431-1447
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.674


Özet
Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego isimli eser Polonya'da Türkçe öğretimi için kaleme alınmış eserlerden biridir. Eserin günümüze kadar detaylı bir incelemeye tabi tutulmadığı tespit edilmiştir. Bu eser Polonya'da, 1980'de Irena Tatarzynska ve Mehmet Haluk Demirer tarafından kaleme alınmış ve Varşova Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır. Lehçe bilip Türkçe öğrenmek isteyenlerin yararlanabileceği bir yabancı dil kitabı olarak hazırlanan eserde 29 adet metin ve bu metinlerle öğretimi gerçekleştirilen gramer konuları bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego adlı eseri Türkçe öğretimi açısından değerlendirmektir. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmış elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Eser klasik bir gramer kitabı özelliği göstermekten çok ders etkinliklerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir ders kitabı özelliği göstermektedir. Ele alınan eserde sistematik bir gramer öğretimi izlenmemiş olup özellikle kelime grupları üzerinde durulmuş ve bu gruplar ek örnek kullanımlarımla zenginleştirilmiştir. Her metin sonrasında metin altı sorular, kelime gruplarına ilişkin cümle çalışmaları ve gramer konuları ile ilgili alıştırmalar metinle ilişkilendirilerek verilmiştir. Eserde, dilbilgisi çeviri yöntemi, soru-cevap yöntemi, iletişimci yaklaşım ve sözel yaklaşım metotlarının kullanıldığı tespit edilmiştir. Eser, Türk dilinin Polonyalılara öğretimi açısından gerek içerik gerekse dil öğretim yöntem ve tekniklerini kullanması bakımından dikkate değer bir çalışma olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili Öğretimi, Dil Bilgisi Öğretimi, Ders kitabı, Polonya.

Abstract
Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego is a publication dedicated to Polish speaking students who would like to learn Turkish. We established that so far this book has not been thoroughly examined. Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego has been written by Irena Tatarzynska and Mehmet Haluk Demirer and published in Poland by University of Warsaw. This textbook comprises twenty nine texts which are complemented with grammar topics. The purpose of this research was to evaluate a textbook entitled Materiały Do Praktycznej Nauki Języka Tureckiego in the terms of teaching Turkish to Polish speaking students. In the course of this research we used a method of content analysis. Quantitative data acquired during the research was analysed by descriptive statistics. While composing the texts, frequency of words was taken into consideration and texts were organized according to contextual meanings of words. The primary goal was to teach students speak Turkish at elementary level. This work is not just a classic textbook. It was prepared to facilitate conducting various lesson activities. The textbook does not provide a systematic grammar course but it focuses especially on teaching vocabulary; word lists are enriched with examples of usage. Each text is followed by questions concerning the text, list of vocabulary, vocabulary exercises and grammar points. Apart from that, each chapter is concluded with a separate exercise in which students have to translate a text from Polish to Turkish. The textbook which is teaching Turkish as second language uses various methods such as grammar translation, question and answer teaching method, oral approach and communication approach. The work is considered as a remarkable work in terms of both teaching Turkish language to Polish people and using language teaching methods and techniques.

Keywords
Teaching Turkish, Teaching Grammar, Textbook, Poland.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri