• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BECERİLERİNDE GÖRÜLEN HATALARIN SINIFLANDIRILMASI
(CLASSIFICATION OF THE OBSERVED ERRORS IN WRITING SKILLS OF 6TH GRADE STUDENTS )

Yazar : Rabia Sena AKBABA  Süleyman Kaan YALÇIN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1320-1338
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.678


Özet
Yazma becerisi, kişinin genellikle ilköğretim döneminde kazandığı ve diğer dil becerileri gibi hayatı boyunca gereksinim duyup kullandığı bir beceri türüdür. Bu becerinin sınıf düzeyi arttıkça gelişmesi beklenmektedir. Bu yönüyle sınıf kademesi arttıkça öğrenciden beklenen şey, yazma becerisini geliştirerek hatalardan uzak bir metin ortaya koyabilmesidir. Bu beklentinin karşılanması her bireyde değişiklik göstermektedir. Kimi öğrenciler, yazma öğretimiyle doğru orantılı olarak eksiksiz metinler ortaya koyarken kimi öğrenciler de beklenen düzeylerin altında veya çok altında metinler yazmaktadırlar. Metinlerini hatalı bir şekilde yazan öğrencilerin bireysel bir şekilde değerlendirilmesi ve çeşitli yöntemler kullanarak o hatalarının en aza indirilmesi gerekmektedir. Yazma eğitiminde hataların tespit edilmesi, hataların nasıl ve ne yönde giderileceğini anlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle, öncelikle metinlerdeki hataların hangi noktalarda olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, öğrencilerin yazmış olduğu metinler, araştırmacılar tarafından belirlenen hata başlıkları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Hatalar; kelime, cümle, paragraf ve metin olmak üzere dört düzeyde başlıklandırılmış ve nerelerde daha çok hata yapıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Doküman analizi tekniğiyle incelenen metinlerdeki yazma hatalarının daha çok nerelerde yapıldığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin kelime düzeyinde yaptıkları hataların çoğu yazım hatalarından oluşmaktadır. Cümle düzeyinde noktalama işaretleri, ardından da anlatım bozukluğu başlığında daha çok hata yapıldığı görülmektedir. Paragraf düzeyinde öğrencilerin cümleler arası bağ kurmada ve giriş, gelişme, sonuç bölümlerine uygun cümle yazmakta zorlandıkları tespit edilmiştir. Metin düzeyinde ise en fazla yapıldığı tespit edilen hata, öğrencilerin paragraflar arasında anlamlı bir geçiş sağlayamamalarıdır Bu araştırma, uygulamaya dayalı olması, metinlerde rastlanan hataların alan yazından da yararlanılarak çeşitli başlıklar altında incelenmesi, öğrencilerin yazma hatalarının nerede daha çok olduğunun belirlenmesi ve hataların nasıl giderilebileceğine yönelik öneriler sunulması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Yazma becerisi, hatalar, yazma düzeyleri, 6. sınıf.

Abstract
Writing is a skill obtained in primary school period, needed and used life long as other language skills. This skill is expected to develop parallel with class up-grading. In this sense, the student is expected by to develop her / his writing skill producing a text with less errors parallel to developing class grade. To obtain this expectation varies according to each one. While some students produce error-free texts in direct proportion to their writing education, some others write texts below or much more below the expected level. It is needed to evaluate the students who write texts with errors each by each and to decrease those errors to the minimum. To detect the errors in writing education is significant to understand how and in which way those errors will be eliminated. That’s why, primarily, to detect the place of the errors in texts is required. In this study, the texts written by the students have been evaluated in the light of error topics determined by the researchers. The errors are classified under four topics; word, sentence, paragraph and text, and where the errors appear the most is tried to be established. Where the writing errors done the most in the texts examined with data analysis technic is detected. At the end of the analysis, it is observed that the writing errors at the level of word consist of clerical errors. At the level of sentence, the errors under the titles of punctuation errors, and then ambiguity are observed more. At the level of paragraph, it is observed that the students have difficulty to connect the sentences, to write proper sentences for introduction, development and conclusion parts. At the level of text, the most common error is that the students cannot construct a meaningful transition between the paragraphs. This study is significant as it is based on application, the errors are observed under various titles under cover of the literature, the errors of the students are detected according to their place, and it proposes some advice about how the errors could be eliminated.

Keywords
Writing skill, errors, writing levels, 6th grade.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri