• Hızlı Erişim

Terekeme - Karapapak Türkleri Yerleşim Alanları
(Areas Terekeme - Karapapak Turks Settlement )

Yazar : Muhammet KEMALOĞLU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3
Sayfa : 55-81
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.68


Özet
Terekeme sözcüğü ile ilgili farklı rivayetler vardır. ¨Terekeme¨, ¨Türkmen¨ sözcüğünden türemiştir. İslamiyetin Anadolu'da ilk yayıldığı yıllarda Mekke'den getirilen muhacir Araplara verilen ¨Terk-i Mekke¨ kavramıdır. Terekemelerin kendi aralarındaki rivayetlere göre de bu ismi ¨eski vatanlarını terk ettikleri¨ için almışlardır. Terekemeler, Erzurum, Erzincan, Sivas, Amasya, Van, Ağrı, İstanbul, Ankara, İzmir, Adapazarı, Bursa gibi şehirlere göç eden çok sayıda Karapapak vardır. Bu çalışma Terekeme-Karapapak Türklerinin yerleşim alanları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Kültürü, Terekeme Karapapak Türkleri, Muş, Bulanık ilçesi,Coğrafya.

Abstract
Karapapaks Terekemes or in other words formed by the fusion of Kipchak-Oguz. Horseherds (year) and the sizes of the black astrakhan sheep breeding Karapapahs kalpakhe celebrated by having anything on their neighbors. Karapapaks, Tbilisi in order to make a more permanent cure lengthes rule, Nakhichevan, Karabakh, lor samples, Ahırkelek, settled down to around Ganja and Shirvan. Karapapahs Georgia and Azerbaijan, as well as the busiest place of residence, especially in Eastern Anatolia region of Turkey, including Kars. Kars, Ardahan, Igdır and Karapapah an important part of the population. Terekemes Turks, Erzurum, Erzincan, Sivas, Amasya, Van, rather thancities such as pain. There is a dense population of the town of Kangal Karapapak Sivan. Also from here to Istanbul, Ankara, Izmir, Adapazari, who migrated to cities like Bursa has a large number of Turks Karapapak. This study was also discussed in the residential areas Terekeme-Karapapak Turks.

Keywords
Turkish Culture, Terekemes Karapapak Turks, Mus, Bulanık District, Geography.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri