• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
(THE PREDICTIVE EFFECT ON BEHAVIOR TO COPING WITH CYBERBULLYING OF GENERAL SELF-EFFICACY )

Yazar : Adem PEKER  Elvan EKİNCİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2126-2140
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.681


Özet
Bu çalışmanın amacı ergenlerde genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma davranışları üzerindeki yordayıcı etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 277 ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri Genel Öz-Yeterlik Ölçeği ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmada verilerin analizi Pearson korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma ölçeğinin, sosyal destek arama, yardım arama, mücadele etme ve çevrimiçi güvenlik alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmiştir. Ayrıca araştırmada genel öz-yeterliğin siber zorbalıkla başa çıkma davranışlarını pozitif yönde yordadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ergenler, genel öz-yeterlik, siber zorbalıkla başa çıkma.

Abstract
The purpose of this study is to examine the predictive effect on coping with cyber bullying of general self-efficacy in adolescents. The study group was composed of 277 high school education students. The research data were collected via using General Self-Efficacy and the Scale Coping with Cyber Bullying. The analysis of the data was made by using the Pearson correlation coefficient and the structural equality model. As a result of the study, it was observed that there were significant positive relationships between general self-efficacy and the social support, seeking help, to fight and online safety sub-dimensions of coping with cyber bullying. Another result of the study was that general self-efficacy positive predicted the coping with cyber bullying.

Keywords
Adolescents, general self-efficacy, coping with cyber bullying.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri