• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF 4HT ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Yazar : Cüneyt AKAR  Mehmet KARA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1339-1355
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.686


Özet
Bu araştırma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılı, Diyarbakır ili Silvan ilçesindeki köy okullarının 4. sınıflarında öğrenim görmekte olan 261 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla, “kişisel bilgi formu” ve Görücü (2014) tarafından geliştirilen ve geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılan “eleştirel düşünme ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin orta seviyede olduğu görülmüştür. Analiz sonuçlarına göre eleştirel düşünme düzeyindeki varyansın açıklanmasına en yüksek katkının ders başarısı (%27) ve ardından okunan kitap sayısı olduğu (%19), nispeten düşük düzeyde olsa da gelir durumunun (%0,50) da etkili olduğu görülmüştür. Cinsiyet ve Tv izleme saati ile eleştirel düşünme düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler
Düşünme, Eleştirel Düşünme Becerisi, İlkokul.

Abstract
This study aimed to investigate critical thinkings skills of primary school students in terms of several variables. 261 students participated in this study in which it was carried out in Diyarbakır, Silvan town and 2015-2016 at academic years. One of the quantitative research designs, survey model was employed in study. A personal form and critical thinking skills scale by Görücü (2014) who developed it and performed the procedures of reliability and validity were used. The findings showed that primary students’ critical thinking skills are at medium level. They also point out that course achievement (%27) is a variable mostly explaining the variance on critical thinking, respectively the number of book read (%19), and parental income (%0,50). Furthermore, we proved that gender and time of watching TV are no associated with critical thinking skills.

Keywords
Thinking, Critical Thinking Skills, Primary School.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri