• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İŞGAL VE HUKUK: İŞGAL DÖNEMİ OSMANLI HÜKÛMETLERİNİN ÇIKARDIĞI HUKUKİ METİNLER VE BU METİNLERDE İŞGAL GÜÇLERİNİN ETKİSİ (1918-1922)
(OCCUPATION AND LEGISLATION: THE LEGAL DOCUMENTS WHICH THE OTTOMAN GOVERNMENTS PREPARED DURING THE OCCUPATION PERIOD AND THE EFFECT OF THE OCCUPATION ON THEM (1918-1922) )

Yazar : Mehmet ÇANLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1465-1481
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.687


Özet
Bu çalışmada İstanbul’un işgali sonrasında Osmanlı Hükûmetleri tarafından çıkarılan hukuki metinler üzerinde durulmuştur. Konu, dönemin düsturları taranarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu dönemde ne tür hukuki metinler yayınlanmıştır? Bunların tasnifi nasıl yapılabilir? Çıkarılan hukuki metinlerde işgal kuvvetlerinin etkisi var mıdır? İşgal yönetiminde kanunlar işler mi? Veya kanun nasıl yapılır? … Bu çalışma da bu sorulara cevap aranmaktadır. Bununla birlikte Osmanlı yöneticilerinin tutum ve davranışları ortaya konulmaktadır. Bu dönemde ülke, genel olarak günü birlik emir ve talimatlarla yönetilmeye çalışılmıştır. Meclis kapalıdır. Bundan dolayı da ihtiyaç duyulduğu için irade ve kararnameler çıkarılmıştır. Çok sık hükûmet değişikliği yaşanmıştır. Her hükûmet değişikliğinde, işgalcilerin etkisiyle birbirine tezat emir ve kanunlar çıkarılmıştır. İşgalin ilk yıllarında padişaha yapılan baskılar sonucunda birçok irade, uygulamaya konulmuştur. Bu iradelerin büyük bir kısmı, işgalcilerin ve gayrimüslimlerin alacaklarının tahsili ve yeni imtiyazların verilmesiyle ilgilidir. Bu konuda Fransızlar, ön plana çıkmaktadır. Bu dönemdeki işgalcilerin baskısı, mevzuata diplomatik bir üslupta yansımıştır.

Anahtar Kelimeler
İstanbul’un işgali, Mütareke Dönemi Osmanlı Yönetimi, Osmanlı Kanunları, Osmanlı Kararnameleri, Osmanlı Nizamnameleri, Osmanlı Gayrimüslim Hukuku, Ermeni Nizamnamesi, Kapitülasyonlar.

Abstract
In this study the Legal documents which the Ottoman Governments prepared have been evaluated after the occupation of Istanbul. The moral features of the related era have been scanned thoroughly to bring out the subject matter. What kind of legal documents were published? How were they classified? Were there any effects of the occupation on these documents? If so, how much? Was the law effective in the Occupation period? Or how was legislation applied? In this study answers have been given to these type of questions. And the behaviours and attitudes of the Ottoman administrators have been revealed in this period. In this period the country was ruled by daily legislations and laws. Legislations were made on spot because the Parliament was closed. In every government change there were different and contradicting legislations especially with the role of the occupational forces. At the beginning of the occupation many legislations were applied by exerting pressure on the Sultan. Most of these legislations were related with the non-muslims and occupiers demands of payments and giving them new benefits. The French gained most from these legislations. The pressure of the Occupiers were reflected in a diplomatic way.

Keywords
The Occupation of Istanbul, The Ottoman Govern in the Armistice Period, The Ottoman Laws, The Ottoma

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri