• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

METİNDİLBİLİMSEL YÖNTEM İLE ÇÖZÜMLENEN SAİT FAİK’İN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ’NDE İNSANIN DOĞAYA TAHAKKÜMÜ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ
(MAN’S DESPOTISM AND ALIENATION OVER NATURE IN SAIK FAIK’S DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ THAT IS RESOLVED WITH THE TEXTLINGUISTICS METHOD )

Yazar : Hasan GÜRGÜN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1841-1882
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.690


Özet
Metindilbilim, F. De Saussure’in açtığı yolda ilerleyen araştırmacılar sayesinde 1960’ların başlarında ortaya çıkmış, yazılı veya sözlü ürünlerin metinselliğini inceleyen bir araştırma yöntemidir. Yazılı veya sözlü bir ürünün metin olabilmesi için “bağlaşıklık, bağdaşıklık, amaç, durumsallık, kabul edilebilirlik, bilgisellik, metinler arası ilişki” şeklinde yedi metinsellik ölçütüne sahip olması gerektiğini ileri sürer ve ürünleri bu yedi ölçüte göre değerlendirir. Bu ölçütlerin arasından “bağdaşıklık” ve “bağlaşıklık” metnin doğrudan kendisine yönelik olduğundan edebi ürünlerin metinselliği için iki temel ölçüttür. Çalışmada metindilbilimin bağlaşıklık ve bağdaşıklık başlıkları ve onların alt başlıkları hakkında kısaca bilgi verilmiş ardından durum öyküsünün usta kalemi Sait Faik Abasıyanık’ın Dülger Balığının Ölümü öyküsü bu iki temel ölçüte göre çözümlenmiştir. Eserin metinselliğini tespit etmek için yüzey yapıdan derin yapıya uzanan bir inceleme yolu izlenmiştir. Bu inceleme sayesinde eserin estetik yapısı ve derin yapıdaki “insanın doğaya tahakkümü ve ötekileştirilmesi” eleştirel tavrı görünür kılınmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Metindilbilim, bağlaşıklık, bağdaşıklık, doğaya tahakküm, pozitivizm, Sait Faik Abasıyanık.

Abstract
Textlinguistics which was emerged in early 1960s thanks to the researchers that follow the path of F. De Saussure is a research method that studies textuality of oral and written works. It puts forward the principle that if an oral or written work can be assumed as a text it must meet seven textual requirements such as “cohesion, coherence, intentionality, situationality, acceptability, informativity, intertextuality’’ and evaluates the works according to these criterions. Among these criterions “cohesion” and “coherence” are two basic criterions for literary texts. In this study a brief information is given about “cohesion” and “coherence” titles and their subtitles of textlinguistics, then the short story of the master story writer Sait Faik Abasıyanık’s Dülger Balığının Ölümü is resolved in the framework of these two criterion. For determining the textuality of texts a research method is followed which reaches out from deep structure to surface structure. Thanks to this research method, the work’s aesthetic structure and criticizing attitude of “man’s despotism over nature and alienation” in the depth is attempted to made visible.

Keywords
Textlinguistics, cohesion, coherence, despotism over nature, positivism, Sait Faik Abasıyanık.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri