• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN YAZMA KAYGILARI
(WRITING ANXIETY OF CONVICT AND ARRESTED STUDENTS IN DISTANCE SECONDARY SCHOOL EDUCATION )

Yazar : Hatice ALTUNKAYA  İlhan ERDEM  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1370-1391
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.696


Özet
Türkçe öğretiminin dört temel beceri alanından biri olan yazma, öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve bilgilerini dile getirmelerini sağlayan önemli bir iletişim aracıdır. Bu çalışmada, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 no'lu ceza infaz kurumlarında bulunan Açık Öğretim Ortaokulu’nda öğrenim gören hükümlü tutuklu öğrencilerin yazma kaygıları yaş, suç türü, doğum yeri ve medeni durum değişkenleri açısından incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Daly ve Miller’ın (1975) geliştirdiği, Zorbaz’ın (2010) Türkçeye uyarladığı “Yazma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 17.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ceza infaz kurumları Açık öğretim Ortaokulu öğrencilerinin yazma kaygı düzeyi puanları maksimum 110, ortalama puanları da 74.21 bulunmuştur. Öğrencilerin yazma kaygıları ölçeğin alt boyutları doğrultusunda yaş değişkenine göre incelendiğinde 38-43 yaş aralığında yer alan öğrencilerin yazmaktan daha çok zevk aldıkları tespit edilmiştir. Doğum yeri değişkenine göre alt boyutların değerlendirilmesi sonucunda anlamlı bir fark bulunamamıştır. Medeni durum değişkenine göre alt boyutların değerlendirilmesi sonucunda evli öğrencilerin bekâr öğrencilere göre yazmaktan daha fazla zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Suç türü değişkenine göre alt boyutların değerlendirilmesi sonucunda hırsızlık-gasp-yağma ve cinsel saldırı suçları olan öğrencilerin cinayet mahkûmu olan öğrencilere göre yazmaktan daha fazla zevk aldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin korelasyon analizi ile incelenmesi sonucunda, yazdıklarının okunma endişesi arttıkça zevk almanın arttığı, yazmaya karşı ön yargı arttıkça zevk almanın arttığı, öz güven arttıkça zevk almanın arttığı, yazma kaygısı genel puanı arttıkça zevk almanın da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma, Yazma Kaygısı, Açık Öğretim Ortaokulu.

Abstract
Writing, one of the four basic skill areas in Turkish education, is the most important communication tool for students, which allows them to reflect their feelings, thoughts, imaginations and knowledge. This study reviews the writing anxiety of the convict and arrested students in Distant Secondary School Education, lodged at the departments of corrections no: 1,2,3,4,5,6,7 and 8, located at the Compound of Department of Corrections in Silivri, in terms of age, crime type, birthplace and marital status. The “Writing Anxiety Scale” developed by Daly and Miller (1975), adapted into Turkish Zorbaz (2010), is used in the research as the data collection tool. The data is analysed with SPSS 17.00 package programme. The writing anxiety level score of the students in Distant Secondary School Education at the department of corrections was 110 maximum with an average of 74.21, based on the results of the study. It is observed that the students aged 38-43 enjoyed writing more, as the sub-dimensions are analysed according to age variable, as a result of the study conducted. No significant difference is identified as the sub-dimensions are analysed according to birthplace variable. It is inferred that married students enjoyed writing more than the single/unmarried students as the sub-dimensions are analysed according to marital status variable. It is concluded that the students charged with theft/robbery-seizure-looting and sexual assault enjoyed writing more than the students convicted of murder as the sub-dimensions are analysed according to crime type variable. It is concluded that the pleasure increases as the anxiety ‘that their writings will be read’ increases, the pleasure increases as the prejudice increases, the pleasure increases as the self-confidence increases and the pleasure increases as the overall score of writing anxiety increases when the relationship between the writing anxiety levels of the students is reviewed with the correlation analysis.

Keywords
Writing, Writing Anxiety, Distant Secondary School Education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri