• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

ÜNLÜ KIRGIZ RESSAM BAİZAK ALİBAYEV VE SANATI ÜZERİNE
(ON FAMOUS KYRGYZ ARTIST BAIZAK ALIBAYEV AND HIS ART )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1033-1062
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.702


Özet
Bugün Kırgızistan Cumhuriyeti sınırları içinde kalan topraklar tarihte birçok Türk devlet ve topluluğuna ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple Kırgızistan Cumhuriyeti’nin farklı bölgelerinde eski Türk kültür ve uygarlıklarına ait pek çok kültür ve sanat eseri bulunmaktadır. Kırgızistan’daki kaya resimleri (petroglifler), damgalı taşlar ve heykeller de Türk epigrafisinin, resim ve heykel sanatının en seçkin örnekleri arasında sayılmaktadır. Kırgızistan’daki eski Türk sanatına ait anılan eserler, bu coğrafyada yaşayan sanatkârları da etkilemiş; onların tarihî şahsiyetleri, millî, manevi ve otantik değerleri konu alan eserler vücuda getirmelerine de vesile olmuştur. Kırgız ressam Baizak ALİBAYEV de içinde yaşadığı coğrafyanın değerlerini çalışmalarına yansıtan sanatkârların başında gelmektedir. Bu makalede önce Kırgızistan’daki eski Türk kültür ve uygarlıklarına ait kaya resimlerinden ve heykellerden kısaca bahsedilmekte; sonra ise Baizak ALİBAYEV’in öz geçmişine ve sanatına dair bilgiler dikkatlere sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kırgızistan, eski Türk sanatı, resim, ressam, Baizak ALİBAYEV.

Abstract
The lands that today fall within the boundaries of the Kyrgyz Republic hosted many Turkish states and societies throughout history. Thus, there are numerous works of art and culture of the ancient Turkish cultures and civilizations in different regions of the Kyrgyz Republic. Rock paintings (petroglyphs), marked stones and sculptures in Kyrgyzstan are also among the most prominent examples of Turkish epigraphy, painting and sculpture. Such works of the ancient Turkish art in Kyrgyzstan have influenced artists living in this land and led them to create works about their historical personalities and national, moral and authentic and values. Kyrgyz artist Baizak ALIBAYEV is one of the leading artists that reflect the values of the land they live in on their art. This paper first briefly mentions the petroglyphs and sculptures of the ancient Turkish cultures and civilizations in Kyrgyzstan and later presents information about ALIBAYEV’s resume and art.

Keywords
Kyrgyzstan, ancient Turkish art, painting, artist, Baizak ALIBAYEV.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri