• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 30. sayısı (8 / 2) 15 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayınlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

EBUSSUUD EFENDİ’NİN FARSÇA BİR MANZUM FETVASI
(A PERSIAN FATWA IN POETRY FORM WHICH WAS WRITTEN BY EBUSSUUD EFENDİ )

Yazar : Muhittin ELİAÇIK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1765-1772
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.707


Özet
Fetva kelimesi yiğit, genç, kavî manasındaki fetâ kökünden gelmekte ve sual edilen müşkil bir meselenin hükmünün şeyhülislam veya müftüce kaynağından araştırılarak ortaya konulmasını anlatmaktadır. Bu kelime, fıkhî anlamını müşkil bir meseleyi güçlü bir cevapla izah etmekten dolayı kazanmıştır. Fetva verme, zor ve ciddi bir işlem olduğundan fetvayı veren için ‘hallâl-ı müşkilât, müşkil-güşâ’ gibi tabirler kullanılmıştır. Fetva kitapları çeşitli konularda kritik bilgiler içeren önemli kaynaklardır. Osmanlıda beş asırlık bir sürede 129 şeyhülislamın görev yaptığı ve verdikleri fetvaların fıkhî ve edebî yönden çok zengin bir malzeme ortaya koyduğu görülmektedir. Hâl-i hazırda elimizde 22 tane fetva mecmuası mevcut olup, bunlar ise yapılacak çok yönlü çalışmaları beklemektedir. Bu kitaplarda hukukî konuların öncelikli olduğu düşünülebilirse de dil ve edebî derinliğin de ciddî bir seviyede olduğu söylenebilir. Bazı fetva kitaplarında rastlanan manzum fetvalar bu heyecanın boyutunu daha da artırıcıdır. Manzum fetva verenlerin en önde geleni Şeyhülislam Ebussuud Efendi’dir. Bu çalışmada onun tespit edilen bir Farsça manzum fetvası tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ebussuud Efendi, Farsça, fetva, manzum fetva.

Abstract
Fatwa word, comes from the root fetai in the brave, young, strong sense. Fatwa, is disclosed of provision of a difficult issue by the Sheikh al-Islam or mufti investigated from sources. This word gained meaning of the fiqh due to explain a difficult issue with a strong answer. Because fatwa process is a difficult procedure for fatwa giver 'hallâl-ı müşkilât, müşkil-güşâ/solve challenges' etc. terms are used. Fatwa books are very important sources on various subjects contain very critical information. In the Ottoman Empire 129 sheikh al-Islam mission did during a period of five centuries and their fatwas juristical and literary aspects revealed a very rich material. Today available is 22 fatwa book and these books is waiting versatile studies. Although in these books is firstly juristic issues; also exciting language and literary depth and breadth located. Especially in some fatwa books located in poetry form fatwas, this excitement is further increases. The most prominent of the owners in poetry form fatwas is of Sheikh al-Islam Ebussuud Efendi. In this study are introduced his a poetry form fatwa which was written as Persian.

Keywords
Fatwa, poetry form fatwa, Persian, Ebussuud Efendi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri