• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(AN EVALUATION OF 6TH GRADE TURKISH WORKBOOK AND TEACHER’S GUIDE BOOK WITH REGARD TO THE COMPONENTS OF AN ACTIVITY )

Yazar : Arif ÇERÇİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1984-1998
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.712


Özet
İlgili alan yazında etkinlik kavramını içeren çalışmalar bulunmakla birlikte Türkçe dil etkinliklerini oluşturan unsurlara dair herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmayla alan yazındaki bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmada Ortaokul 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabında yer alan etkinliklerin etkinliği oluşturan unsurlar ve bu unsurların özellikleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, doküman incelemesi yoluyla Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları’nın 6. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma Kitabında yer alan 228 etkinlik incelenmiştir. Etkinliklerin değerlendirilmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak ders kitabındaki etkinliklerde en çok bir kazanımı pekiştirmenin amaçlandığı, öğrencinin etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacağı görevlerin etkinliklerin tamamında yer aldığı görülmüştür. Fakat öğretmenin etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacağı görevlerin etkinliklerin büyük bir bölümünde yer almadığı; içerik unsuru bakımından konu, kavram ya da araç, gereçlerle ilgili ön bilgilerin yeterince bütün etkinliklerde yer almadığı; ortam düzenleyici unsurlara etkinliklerin hiçbirinde yer verilmediği; etkinliklerin yeni durumlara uyarlanabilme özelliğine sahip olmadığı ve etkinliklerde ölçme değerlendirme boyutuna yer verilmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Öğretim etkinlikleri, Öğrenci çalışma kitabı, Etkinliği oluşturan unsurlar.

Abstract
This study investigated the activities in secondary school 6th grade Turkish workbook and teacher’s guidebook in the frame of the components of an activity and the features of these components. To this aim, a document analysis was conducted; totally 228 activities in secondary school 6th grade Turkish workbook published by Ministry of Education was examined. Descriptive analysis was applied in the evaluation of the activities. The results revealed that the main purpose of the activities was reinforcing only one target objective and it was observed that learner’s roles before, during and after the activities were explained in all activities. However, teacher’s roles before, during and after the activities were not explained in most of the activities. In terms of content criteria, it is seen that preliminary information about topic, concept or materials were not given in many activities. No activities gave information about the settings criterion or they did not have evaluation and assessment criterion. It was also seen that none of the activities met the adaptability to new situations criterion. Turkish teaching curriculum aims to teach language skills through activities; for this reason, activities should have all the components of an activity. Activities having all these criteria would increase the quality of teaching and help students develop their language skills.

Keywords
Teaching activities, Student workbook, components of an activity.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri