• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SURİYELİ MİSAFİR ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROJESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON TEACHING TURKISH TO SYRIAN REFUGEES PROJECT )

Yazar : K. Kaan BÜYÜKİKİZ  Önder ÇANGAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1414-1430
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.715


Özet
15 Mart 2011’de Suriye’de barış ve huzur ortamının bozulmasıyla başlayan olaylar, günümüze kadar artarak devam etmiş; pek çok Suriyeli evinden ve ülkesinden ayrılıp başka ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır. Türkiye, yanı başında süren savaşa kayıtsız kalmamış, ülkelerinden ayrılan yüz binlerce Suriyeliye kapılarını açmıştır. Ülkeye kabul edilen misafirlerin çoğu hazırlanan kamplara yerleştirilmiş, bir kısmı ise Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan akrabalarının yanına taşınmıştır. AFAD (2016) verilerine göre Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı yaklaşık 3 milyondur. Suriyeli misafirlerimizin yaklaşık 260 bini AFAD’ın 10 ilde kurduğu ve yönettiği 26 barınma merkezinde yaşamaktadır. Toplumsal uyumu güçleştiren kültürel farklılıkların aşılması için göç eden misafirlerin dil öğrenmesi gerekmektedir. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) bu ihtiyaçtan hareketle United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (GAÜN TÖMER) iş birliğinde kamplarda “Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi” adıyla Türkçe kursları düzenlemeye başlamış, lise mezunu olan ve YTB’nin belirlediği kriterleri sağlayan Suriyeliler, 10 ilde düzenlenen bu kurslarda Türkçe öğrenme imkânı bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, 25 Mart 2013’te başlayan, 3 Haziran 2016 yılında tamamlanan dört proje hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, Suriyeli misafirlere Türkçe öğretimi, YTB, UNİCEF, AFAD.

Abstract
Events came out after breaking the peace and tranquility in Syria on March 15, 2011 and continued up to now. Thus, many Syrian had to leave their home and move to other countries. Not indifferent to the war next to it, Turkey opened its borders to millions of Syrian refugees. Many of the guests accepted to the country were placed into the refugee camps, and some of them moved to the relatives living in different regions of Turkey. According to the AFAD (2016), the number of recorded Syrian refugees in Turkey was around 3 million. Approximately 260.000 Syrian guests are living in 26 shelters which are established and managed by AFAD in ten cities. The refugees should learn the language so as to overcome the cultural differences that make social adaptation difficult. For this reason, Turkish Language teaching courses entitled “Teaching Turkish to Syrian Guest Students Project” started in cooperation with Turks Abroad and Related Communities (YTB), United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), Disaster and Emergency Management Presidency (AFAD) and Gaziantep University Turkish Language Learning Research and Application Center (TÖMER); high school graduate Syrians who fulfilled the criteria set by YTB had the opportunity to learn Turkish in these courses organized in 10 cities. This study aims to give information about four projects started on March 25, 2013 and completed on June 3, 2016.

Keywords
Teaching Turkish to foreigners, teaching Turkish to Syrian refugees, YTB, UNICEF, AFAD

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri