• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Araştırma Görevlilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma (Trabzon Örneği)
(A Qualitative Study on Research Assistants’ Views About Using Tablet Pc in Education (Trabzon Sample) )

Yazar : Emel KAMACI  Erhan DURUKAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3
Sayfa : 203-215
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.72


Özet
Bilindiği gibi günümüzde toplumlar hızla değişmektedir. Toplumların bu değişimi, teknolojiyi ve iletişim alanındaki gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Öğretim alanındaki sorunların çözümünde karşılaşılan zorlukları aşmada, geleneksel yaklaşımların yetersiz kaldığı düşünülürse, günümüzde en iyi yaklaşım bilgi teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanmaktır.“Bilgisayar Destekli Eğitim” teknolojinin yeni ve etkin olarak kullanılabildiği bir öğretim tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuçlar dikkate alındığında araştırma görevlilerinin büyük çoğunluğu eğitimde tablet bilgisayar kullanmanın öğrenci başarısını arttıracağını şu maddelerle ifade etmektedirler: Tablet bilgisayarlar öğrencilerin bilgiye çok daha hızlı ve kolay ulaşabilmelerini sağlayacağından faydalıdır. Tablet bilgisayarlar sayesinde internet her an öğrencilerin elinin altındadır. Eğitimde tablet bilgisayar kullanımı yapılandırmacı eğitim anlayışına uygundur ve öğrenci merkezli anlayışa hizmet eder.

Anahtar Kelimeler
Tablet bilgisayar, eğitim teknolojisi, avantaj, dezavantaj, araştırma görevlileri.

Abstract
Societies have changed rapidly with the development in the information and communication technology. As we think about the inefficiency of traditional instruction to overcome the obstacles in the teaching process, one of the best approaches is the utilization of information and communication technology. Computer assisted education has been gaining acceptance as one of the technology used effectively in education systems. Considering the results, the majority of research assistants think that using tablet computers will improve student achievement. Tablet computers are useful to students as they will provide much faster and easier access to information. Students are at any moment the hand of the internet thanks to tablet pc. Tablet computer use in education is suitable for constructivist education approach and it serves understanding of the students centered service.

Keywords
Tablet computer, educational technology, advantage, disadvantage, research assistants.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri