• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMALARINDA ÖĞRETMENLERİN KÜLTÜREL FARKINDALIK OLUŞTURMADAKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE EFFECT OF TEACHERS IN THE TURKISH TEACHING APPLICATIONS FOR FOREIGNERS IN TERMS OF CREATING CULTURAL AWARENESS IN THE CLASSROOM )

Yazar : Cengiz ALYILMAZ  Onur ER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/3
Sayfa : 1392-1413
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.721


Özet
Bu çalışmanın amacı kültürel farkındalık oluşturma sürecinde öğretmenin sınıf ortamındaki etkisini değerlendirmektir. Araştırmanın amacı kapsamında yabancılara Türkçe öğreten öğretmenlerin sınıf içinde kültürel farkındalığa yönelik neler yaptıklarını tespit etmek için yapılandırılmamış gözlem yapılmıştır. Araştırmada yapılandırılmamış gözlem formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışma nitel yönteme göre desenlenmiş bir durum araştırması türündedir. Araştırma, Atatürk Üniversitesi DİLMER, Çukurova Üniversitesi TÖMER, Gazi Üniversitesi TÖMER, Gaziantep Üniversitesi TÖMER, İstanbul Üniversitesi DİLMER olmak üzere beş yabancılara Türkçe öğretim merkezinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen nitel verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda sınıf içinde çeşitli kültürel ögelere yer verildiği gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin kültürel farkındalığa yönelik uygulamaları yabancılara Türkçe öğretim merkezlerine göre değişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kültürel farkındalık, öğretmen, nitel araştırma.

Abstract
The aim of this study is to investigate in terms of creating cultural awareness of teacher during the process of creating cultural awareness in classroom. Within the scope of the aim of the study, unstructured observation intended for applications in classroom. In this study “Unstructured Observation Form” is used. This research has a qualitative design. In the study case study, which is one of the qualitative research methods, is used. This study is applied in Ataturk University DİLMER, Çukurova University TÖMER, Gazi University TÖMER, Gaziantep University TÖMER and Istanbul University DİLMER as five Turkish teaching centres. The content method analysis is used to analyse gathered qualitative data. In consequence of the study, it is observed that teachers give various cultural elements in classroom. Practices for cultural awareness of teachers vary according to Turkish teaching centres.

Keywords
Cultural awareness, teacher, qualitative research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri