• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ
(ANALYSING A MODEL OVER USING TRAILER TECHNIQUE IN LANGUAGE SKILLS: AUSTRALIA AS A SAMPLE )

Yazar : Elif AYDIN  Nuran BAŞOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1999-2022
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.722


Özet
Teknolojinin hayatımızı her yönden zapt ettiği yaşadığımız bu çağda; geleneksel metot ve yöntemlerle öğrencilerin motivasyonunu sağlamak zorlaşmaktadır. Temel amacı öğrencileri hayat boyu kullanacakları ana dili temel beceri alanlarında yetkinliğe ulaştırmak olan Türkçe öğretiminde bilgi teknolojilerinden faydalanmak artık elzem bir durum hâline gelmiştir. Öğrencilerin okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma ve dil bilgisinden oluşan öğrenme alanlarına ait temel dil becerilerinin geliştirildiği Türkçe öğretiminde uygulamalı tekniklerden yararlanılması kaçınılmazdır. Bu çalışmanın amacı; Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer almayan, yeni bir teknik olarak karşımıza çıkan “Fragman Hazırlama”nın Avustralya ana dili öğretim materyalinde nasıl yer aldığını ve uygulandığını incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise fragman tekniğinin dil öğretiminde nasıl uygulandığını ortaya koyarak Türkçe Öğretim Programlarına katkıda bulunmaktır. Avustralya ana dili ders materyali, farklı ve güncel tekniklere yer verdiği düşüncesiyle incelenmiştir. Bu araştırmada; veriler doküman incelemesi yöntemi ile tespit edilmiş ve betimsel analiz yoluyla değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda programdaki dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlik örnekleri sınıf düzeyine göre incelenmiştir. Sonuçta; Avustralya müfredatı ana dili ders materyalleri dokuzuncu ve onuncu öğretim yıllarında, tatmin edici başarı düzeyinde yer alan fragman tekniğiyle öğrencilerden okudukları romanı en son teknolojik yenilikleri kullanmaya olanak sağlayacak ve üst düzey yazılı anlatım becerilerini ortaya koyabilecek şekilde aktarmaları istenmiştir. Fragman hazırlama tekniğinin, Avustralya müfredatı ana dili ders materyallerinde tüm dil becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde kullanılan bir teknik olarak ele alınmasına rağmen uygulama örnekleri incelendiğinde ağırlıklı olarak öğrencinin okuma ve yazma becerisinin geliştirilmesinde kullanılan, iş birlikçi ve sürece dayalı bir performans etkinliği olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretimi, Teknik, Fragman Hazırlama, Avustralya Ana Dili Ders Materyali.

Abstract
It becomes more difficult to provide motivation for students by traditional methods in a period that our life refrained by technology. Taking advantage of information technologies also became an essential condition for teaching Turkish language that primarily aims to improve students’ efficiency in their mother language which will be used in their life. It became unavoidable to take advantage of applied techniques in teaching Turkish language that improves basic language skills related to learning areas that consist of reading, listening/watching, speaking, writing and grammar. This study aims to analyse how “preparing trailer”, which is a new technique that is not exist on teaching Turkish language curriculum, takes its part and applies in Australian Mother Language Teaching Material. An another aim of this study is to contribute to Teaching Turkish Language Curriculum by explaining how to practice fragment technique for language teaching. Australian Mother Language Teaching Material has been studied because of its content that includes different and current teaching techniques. In this study, the data were determined by document analysis and evaluated by descriptive analyzing method. Sample events have been analysed in accordance with class level in order to improve language skills in the program. In the end, it is required to convey the novel that had been read by students of nineth and tenth grade, in a sort of way that allows opportunity to use the latest technological innovations and reveals their high level written expression skills, in concideration of Australian Mother Language Teaching Material. Although preparing trailer technique, which exist in Australian Mother Language Teaching Material, is a technique to improve and evaluate all of the language skills, it is clearly understood that preparing trailer techniqueis a colloboration and process-based technique taht has been used to improve students’ reading and writing skills by analysing its sample application.

Keywords
Teaching Turkish Language, Tecnique, Preparing Trailer, Australian Mother Language Teaching Material

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri