• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİNDE BİR KILAVUZ: BEDRİKA-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ
(A GUIDE IN THE HISTORY OF TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: OTTOMAN - TURKISH CONVERSATION - GRAMMAR )

Yazar : Hatice Çiğdem YILDIRIM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2041-2063
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.726


Özet
Bu çalışmanın amacı, 1907’de V. H. Hagopyan tarafından yazılmış olan “Bedrika-i Lisân-ı Osmânî”yi (Ottoman-Turkish Conversation-Grammar) dönemin şartlarında incelemek; bu yolla eserin hem dönemi içerisindeki hem de günümüzdeki önemini ortaya koymaktır. Eserin önemli özellikleri; yazarın eğitim dili İngilizce olan ve Merzifon’da bulunan bir Protestan okulunda öğretmen olması ve eserin İngilizlere ya da İngilizce bilenlere Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış olmasıdır. Eserde okuma metinleri, konuşma örnekleri ve sözcük alıştırmaları ile Türkçe öğretimi yapılması; kültürel unsurlara sıklıkla başvurulması; Osmanlı devletinin siyasi ve sosyal yönlerden tanıtılmaya çalışılması da eserin dikkat çeken diğer özellikleridir. Bu çalışmada öncelikli olarak misyoner okullarının faaliyetleri ve bu okullarda Türkçe öğretimi kısaca açıklanmaya çalışılmış; daha sonra ise eser Türkçe öğretimine katkıları bakımından incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi (TYDÖ), Türkçe öğretimi tarihi, V. H. Hagopyan, İngilizlere Türkçe öğretimi, misyoner okulları.

Abstract
The purpose of this study is to examine the book titled as “Bedrika-i Lisân-ı Osmânî” (Ottoman-Turkish Conversation-Grammar) written by V. H. Hagopian in 1907, within context of the period and thus reveal its significance for both then and now. The significance of this work lies in the fact that writer was a Turkish language teacher at a Protestant school with English as a medium of instruction. This book was particularly written for native or non-native speakers of English to teach them Turkish at that time. Also, its remarkable features are about its content, which emphasizes the teaching of Turkish language through reading skills, conversation examples and vocabulary exercises as well as incorporates the cultural elements and presents the political and social characteristics of the Ottoman Empire. In this study, primarily the activities of the missionary schools of that time and the way of teaching Turkish in those schools were tried to be explicated; then, the book was analyzed in terms of its contribution to teaching of Turkish as a foreign language.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language (TTFL), history of teaching Turkish, V. H. Hagopyan, teaching

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri