• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BEKİR FAHRİ [İDİZ]’İN “JÖNLER” ROMANINDA ORYANTALİZM İZLERİ
(TRACES OF ORIENTALISM IN “JÖNLER”, A NOVEL BY BEKIR FAHRI [İDİZ] )

Yazar : Selami ALAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 1823-1840
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.734


Özet
II. Meşrutiyet Dönemi’nde, İttihat ve Terakki Cemiyetinin iktidarı elde etmesinin neticesinde oluşan geçici özgürlük havasının etkisiyle oldukça fazla edebî eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerden biri olan “Jönler”, yazarı Bekir Fahri’nin Jön Türkler hareketine mensup olması dolayısıyla o yılları anlatan bir eserdir. Uzun zaman bir köşede kalmış olan bu eserin bir diğer yönü ise oryantalizmin dönem insanı üzerindeki etkisini yansıtmasıdır. Zira Batılıların, Doğuya hâkim olabilmek için oluşturmak istedikleri algı şeklinde tanımlanabilecek olan oryantalizm, yıllarca etkili olmuş ve hâlâ olmaktadır. Eserler üzerinde bu açıdan yapılan/yapılacak incelemeler, toplumun aynası hükmündeki yazarların bilerek veya bilmeden oryantalizmden ne kadar etkilendiklerini ve eserlerine bunu ne kadar yansıttıklarını ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmada da “Jönler” romanı bu bakış açısıyla ele alınmış ve eserde oryantalizm izleri aranmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bekir Fahri [İdiz], Türk romanı, Jönler romanı, Jön Türkler, II. Meşrutiyet, oryantalizm.

Abstract
In the period of Meşrutiyet II., with the effect of free atmosphere created by the success of İttihat and Terakki community, many literary works were penned. One of the works, namely “Jönler” is a novel because the writer, Bekir Fahri, a member of Jön Türkler movement. Another aspect of the work to which only a little attention paid is that it reflects the effect of Orientalism on people. Orientalism can be defined as the sense that western world tried to create in order to dominate east and it has been effective over years. The analysis conducted with this regard on the literary works reveals to much extant the writers, who are the mirrors of society, were affected consciously or unconsciously and to much extant they reflected it on their works. In the present study, the novel “Jönler” has been focused on with this regard and the traces of Orientalism have been looked for.

Keywords
Bekir Fahri [İdiz], Turkish Novel, Jönler, Jön Türkler, Meşrutiyet II., Orientalism.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri