• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF COMPUTER AIDED INSTRUCTION IN PRE-READING-WRITING INSTRUCTION )

Yazar : Esra Nur TİRYAKİ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/4
Sayfa : 2085-2094
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.735


Özet
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma yazma öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin etkililiği üzerine bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmada zayıf deneysel desenlerden statik grup karşılaştırma deseni kullanılmıştır. Çalışma, uygun örnekleme yöntemi ile seçilen, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 60 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Toplam 7 hafta süren eğitimler kapsamında elde edilen gözlem kayıtları ve araştırmacı tarafından geliştirilen ilk okuma yazma değerlendirme formu, veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucu elde edilen nitel verilerin analizinde ise, doküman analizi tekniği ile nitel değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlılığı için kay-kare testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu, öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimleri açısından bilgisayar destekli öğretim ile geleneksel öğretim yöntemleri arasında anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, dil öğretimi, ilk okuma – yazma öğretimi, bilgisayar destekli öğretim, geleneksel öğretim.

Abstract
The aim of this study is to make an assessment of the effectiveness of computer aided instruction method in the pre-reading-writing instruction of elementary school teacher candidates. In this research, weak-static group comparison experimental design was utilized. The study selected by convenience sampling was carried out by 60 prospective teachers who study in the Primary School Education Department, Faculty of Education in Mustafa Kemal University. Observation records and the pre-reading-writing evaluation form developed by the researcher were collected as a data collection tool for 7 weeks of training. In the analysis of qualitative data, document analysis technique was used. Also, Chi-squared test was used for the significance of the relationship between qualitative variables. As a result of the research, it was determined that there are significant differences between computer-assisted instruction and traditional teaching methods in terms of pre-reading-writing instruction of teacher candidates.

Keywords
Turkish education, language teaching, pre-reading – writing instruction, computer aided instruction,

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri