• Hızlı Erişim

Eski Türkçeden Günümüz Standart Türkiye Türkçesine -(A/I)G+Lıg> -(A/I)Glı(G) Eki
(-(A/I)G+lIG> -(A/I)GlI(G) Suffix From Old Turkısh to Standardized Today’s Turkey Turkish )

Yazar : Çiğdem TOPÇU    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 3
Sayfa : 23-39
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.77


Özet
Bugün Türkiye Türkçesinde acıklı, becerikli gibi teşkillerde kullanılan -(A/I)KlI eki, Eski Türkçedeki -(A/I)GlI(G) ekinin ses değişmesi yaşamış hâlidir. Bu çalışmada -(A/I)KlI ekinin fonksiyonları, Türk dilinin tarihî şiveleri ve günümüz standart Türkiye Türkçesine ait metinlerin tanıklığıyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu ekin, Eski Türkçe dönemi şivelerinden Uygur Türkçesi ve Orta Türkçe dönemi şivelerinden özellikle Karahanlı ve Harezm Türkçesinde sıkça kullanılmasına rağmen, bugün dar bir kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Çalışmada, ekin Eski Türkçeden günümüze geçirmiş olduğu seyrin, fonetik ve morfofonetik bakımdan nasıl bir tabloyu meydana getirdiği ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler
ek, fonksiyon, sıfat fiil, isim fiil

Abstract
-(A/I)KlI is the suffix that is used in the words like acıklı, becerikli in Turkey Turkish today, experienced a form of sound change. In this work, the functions of (A/I)KlI suffix, are tried to determine, by evidence of the texts are belong to Turkish language’s historical accents and today’s Turkish. Altough widely used in Uigur Turkish from old Turkish accents and Karahanli and Harezm Turkish from Middle Turkish accents, observed that it has limited usage today. In work, this suffix’s cruising in terms of phonetic and morphophonetic, from old Turkish to today, will be explained.

Keywords
suffix, function, adjective verb, verbal noun

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri