• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Gülten Akın Şiirinde Kent, Göç ve Gecekondu Algısı
(In the Poetry of Gülten Akın the Perception Urban, Migration and Slum )

Yazar : Nilüfer İLHAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 4
Sayfa : 85-106
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.90


Özet
Gülten Akın (1933-), 1950’li yıllarda yazmaya başladığı şiirleriyle kısmen İkinci Yeni çizgisinde görülen, ancak 1970’li yıllardan itibaren toplumcu duyarlılığa sahip yazdığı şiirleriyle de bireysellikten toplumculuğa geçiş sağlayan ve bu yönelişini de sonuna kadar devam ettiren bir şairdir. Yaşadığı toplumun meselelerine kayıtsız kalmayarak, şiirin hayatın dinamikleriyle beslenmesi gerektiğine inanır ve poetikasını da bu minvalde oluşturur. Onun şiirinde yeni bir yaşam tarzının panoraması olan kent, kentleşmeyle birlikte gelen göç ve gecekondu gibi temalar önemli bir yer edinir. Çoğunlukla bir kadın duyarlılığında söz konusu temalara eğilen şair, aynı duyarlılıkla kent insanının destanını, türküsünü ve ağıtını yazmıştır. Bu makalede kent, göç ve gecekondu kavramları hakkında kısa bir açıklama yapıldıktan sonra, Gülten Akın şiirinde bunların nasıl algılandığı ilgili şiirlerden hareketle gösterilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gülten Akın, şiir, kent, göç, gecekondu

Abstract
Gülten Akın (1933- ) began writing poetry in the 1950’s partly in the second new line but his poems from the 1970’s with socialist sensibility and this allows you to switch the orientation of individuality socialism sustain until the end of a poet. İn the ivory tower, not loooking at issues where the community belives that poetry and poetics in the feeeding dynamics of life generate this system. Panorama of the city with a new way of life in her poetry, along with urbanization, such as the theme of migration and squatter acquires an important place. Often the poet of the themes in the functioning of a woman sensitivity, city people wrote the epic, the folk songs and the lament. İn this article, the city, after a biref information about the consept of migration and slum Gülten Akın’s poem described how they are perceived.

Keywords
Gülten Akın, poetry, urban, migration, slum

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri