• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme
(The Importance of Comparative Dialect Research and an Essay on Comparatıve Dialect Studies in Turkey )

Yazar : Bahadır GÜNEŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2012
Sayı : 4
Sayfa : 20-44
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.92


Özet
Ağız araştırmaları özellikle son yıllarda Türklük bilimi çalışmalarının en fazla ilgi duyulan alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, belli bir yörenin ağız özelliklerinin ortaya konulması yanı sıra birden fazla ağız yöresinin çeşitli açılardan karşılaştırılmasını da esas alabilmektedir. Bugün Türkiye’de ülke sınırları dâhilindeki ağızların kendi içinde veya Türkiye dışındaki herhangi bir Türk ağız yöresiyle, Türkçenin temel kaynaklarıyla, Türkçenin farklı dönemlerindeki birtakım dilsel kullanımlarla ve Türk lehçeleriyle farklı açılardan karşılaştırıldığı araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, mukayeseli ağız araştırmalarının öneminden bahsedilerek Türkiye’de yapılmış karşılaştırmalı ağız incelemeleri üzerinde durulacaktır. Lisansüstü tezlerle ilgili çalışmada verilen bilgiler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun genel ağ sayfasındaki “ulusal tez merkezi”nden yazarlarının izin verdiği ölçüde sunulabilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkler, Türkiye, ağız, karşılaştırma, dil bilgisi

Abstract
Dialect studies have especially recently become one of the fields of great interest, which is concerned with the studies on the Science of Being Turkish. Studies on the subject aim to compare more than one dialect from different points of view as well as to determine the characteristics of a dialect in a particular region. Today, there exist a number of studies in Turkey, which make, from different perspectives, a comparison between the dialects within the boundaries of Turkey or any Turkish dialect out of Turkey with the main sources of Turkish language, a number of various uses of Turkish in different periods and Turkish dialects. This study will focus on the comparative dialect studies carried out in Turkey with an emphasis on the importance of comparative dialect research. The information presented in the studies concerned with post-graduate thesis was given with the permission of the authors of the ‘national thesis center’ on the public network of the Board of Higher Education.

Keywords
Turks, Turkey, dialect, comparison, grammar

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri