• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


TÜRKİYE TÜRKÇESİ COĞRAFYASI İÇİNDE KARADAĞ SAHASI
Türkiye Türkçesi coğrafyası araştırmaları, XIX. yüzyıldan beri yapılmaktadır. Tarihte Karadağ, IV. yüzyıldan itibaren Türk boylarının da bulunduğu bir sahadır. VII. yüzyılla beraber yerleşmeye başlayan Slavların Osmanlı Dönemi öncesindeki Türklerle; XV. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu’yla çeşitli evreleri olmuştur. Öncesinde olduğu gibi, bu dönemde de Türkiye yönünde göç süreci başlamıştır. Karadağ Türkleri, 2011 nüfus sayımında “Türk” ibaresinin de kullanılmasıyla, baskın olarak Bar civarında ve birçok belediyede kayıtlanmışlardır. Karadağ Türk ağızları çalışmaları, ağız sözlüğü ve konumlandırma yayını dışında, Karadağ ve Karadağ Türklerini genel olarak anlatan yayınlarla sınırlıdır. Bu makalede Karadağ’a dair yayınlar, tarihî süreç verilerek anlatılmış; Karadağ Türkleri ve Türkçesi konularında tespitler yapılmış; yeni yapılacak Türkiye Türkçesi çalışmalarında Karadağ sahasının anılması için çok yönlü saha bilgileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Türkçesi coğrafyası, Karadağ Türkleri, Karadağ Türk ağzı, Bar, Eski Bar, Batı Rumeli.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri