• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

3/1 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenLevent ALYAP  
Köl Tigin Anıtının Batı Yüzü Üzerine Görsel Bir Tasarım Denemesi
ss.1-21
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.300
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Altay Yazıtlarından Bar-Burgazı II (A 21) Yazıtı
ss.22-28
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.275
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yaşar ŞİMŞEK  
Yenisey Yazıtlarında Ekler
ss.29-67
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.274
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cengiz ALYILMAZ Semra ALYILMAZ  
Amirbek Turatoviç Muratov’dan Yenisey’e Sesleniş
ss.68-84
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.295
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuba YALINKILIÇ  
Çinli Tarihçi Wu Yugui’nin Çince Kaynaklarda Geçen Eski Türk Tarihi ile İlgili Çalışmaları
ss.85-95
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.297
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet TEZCAN  
İpek Yolu’nun İran Güzergâhı ve İpek Yolu Ticaretine İran Engellemesi
ss.96-123
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.272
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa Levent YENER  
Çuvaşça “Varak” / Ortak Türkçe “Özek” Sözcüğü Üzerine
ss.124-131
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.253
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sinan DİNÇ  
Türkmen Türkçesinde /-Ay/ Ekinin Tezlik İşlevi
ss.132-137
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.259
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Savaş ŞAHİN  
Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Grameri
ss.138-152
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.237
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Feyza TOKAT  
Çavdır Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar
ss.153-166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.260
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Emek ÜŞENMEZ  
XVI. Yüzyıl Doğu Türkçesi ile Yazılmış Bir Kuran Tefsiri: Tercüme-i Tefsir-i Yakub-i Çerhî (H. 993/M. 1585)
ss.167-190
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.302
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
Giritli Hasan İlmî ve Me'âlimü'l-garâm Adlı Divançesi
ss.191-209
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.252
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sibel ÜST  
Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek
ss.210-217
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.303
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa AYDEMİR  
Asaf Halet Çelebi’nin Şiirinde Geleneğin İzleri
ss.218-239
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.264
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mithat DURMUŞ  
Şiirsel Tavrın Öncülüğünde İnsanı Yeniden Düşünmek: Namık Kemal ve Hürriyet Kasidesi
ss.240-250
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.262
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Zehra YAZBAHAR  
Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz’ın Romanlarında Dinî ve Tasavvufi Unsurlar
ss.251-277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.244
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hüseyin AYAZ  
Çevreci Eleştiri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
ss.278-292
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.268
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Özkan DAŞDEMİR  
Tarih’ten Mesnevi’ye Bir Koşuklaştırma Örneği: Âşık Molla Rahim’in Manzum Hazret-i Yusuf Kıssası
ss.293-305
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.231
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BARS  
A. Olrik’in Epik Yasaları Işığında Ferhat ile Şirin Hikâyesi
ss.306-324
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.289
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kübra ŞENGÜL  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Alfabe Sorunu
ss.325-339
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.245
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Pelin SEÇKİN Nazmi ARSLAN, Selma ERGENÇ  
Bağdaşıklık ve Tutarlılık Bakımından Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerileri
ss.340-353
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.269
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatma SUSAR KIRMIZI Aslıhan FENLİ, Demet KASAP  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Okuma Alışkanlıklarına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki
ss.354-367
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.267
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Latife KIRBAŞOĞLU KILIÇ Bora BAYRAM  
Postmodernizm ve Eğitim
ss.368-376
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.261
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Lütfi BUDAK Çiğdem BUDAK  
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne İlkokul Programları (1870-1936)
ss.377-293
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.270
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet Gökhan YAZICI  
Toplumsal Dinamizm ve Spor
ss.394-405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sıddık BAKIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bir Eğitim Kurumu Olarak Ahilik ve Hülya Taş’ın “Günümüz Bursa Esnafında Ahilik Kültüründen İzler”Adlı Eseri
ss.406-415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.292
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatih EKİCİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Kaçkınbay Artıkbayev – XX. Yüzyıl Kırgız Edebiyatı Tarihi (çev. Mayramgül Dıykanbayeva)
ss.416-422
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.283
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ceyhun SARI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Karataş’ın Türk Dilinde Yanış (Motif) Adları -Anadolu Sahası- Adlı Eseri Üzerine
ss.423-427
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.291
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri