• Hızlı Erişim

3/2 . SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Osman MERT - Yrd. Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenNapil BAZILHAN  
KAZAKİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI HAKKINDA Ss, 1-12
ON THE GOKTURK INSCRIPTIONS DISCOVERED IN KAZAKHSTAN
http://dx.doi.org/10.7884/teke.296
Özet | Abstract | Tam Metin |

Akartürk KARAHAN  
KARAHANLI TÜRKÇESİ YAZI DİLİ HANGİ LEHÇEYE DAYANIYORDU? Ss, 13-28
WHICH DIALECT WAS BASED ON QARAKHANID WRITTEN LANGUAGE?
http://dx.doi.org/10.7884/teke.301
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sibel BAYRAKTAR  
KUTADGU BİLİG’DE ÜÇLEMELER, DÖRTLEMELER VE BEŞLEMELER Ss, 29-53
TRIPARTITE, QUADRIPARTITE AND QUINTETTE WORD GROUPS IN KUTADGU BİLİG
http://dx.doi.org/10.7884/teke.258
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK’TE OĞUZCA OLARAK GEÇEN MANDĀR VE MANDĀRLAN- KELİMELERİNİN KÖKENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Ss, 54-61
ETYMOLOGY OF MANDAR AND MANDARLAN- WORDS AT DÎVÂNÜ LUGÂTİ’T-TÜRK
http://dx.doi.org/10.7884/teke.311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER Ss, 62-79
SOME CORRECTİONS ON SÜHEYL Ü NEV-BAHÂR
http://dx.doi.org/10.7884/teke.322
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferit YUSUPOV  
TATAR TÜRKÇESİ AĞIZLARI: ŞİMDİKİ ZAMAN ORTAÇLARI-I Ss, 80-102
THE TATAR DIALECT LANGUAGE: THE PRESENT PARTICIPLE FORMS-I
http://dx.doi.org/10.7884/teke.318
Özet | Abstract | Tam Metin |

A. D. ÇOLAKOVA Reshide ADZHUMEROVA Emine ATMACA  
UKRAYNACADA TÜRKİZMLERİN KULLANIMI Ss, 103-110
FUNCTIONING OF TURKISMS IN UKRAINIAN LANGUAGE
http://dx.doi.org/10.7884/teke.278
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
SALAR TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞER SÖZCÜKLER Ss, 111-127
FALSE EQUIVALENCE WORDS BETWEEN SALAR TURKISH AND TURKEY TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.299
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner SAĞLAM  
MAHTUMKULU’NUN EDEBÎ ŞAHSİYETİNİN OLUŞUMUNDA BABASI DÖVLETMEMMET AZADI’NIN ETKİSİ Ss, 128-153
AN EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DÖVLETMEMMET AZADI ON HIS SON MAHTUMKULU
http://dx.doi.org/10.7884/teke.304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mücahit KAÇAR Halil Sercan KOŞİK  
FUZÛLÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN MESNEVÎSİNİN DÎBÂCESİ HAKKINDA BAZI MÜLÂHAZALAR Ss, 154-166
SOME PROVISIONS ABOUT THE FOREWORD OF MATHNAWI OF LEYLA AND MAJNUN BY FUZULI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.288
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu Melis ÖZGERİŞ  
XVIII. YÜZYIL DİVAN ŞİİRİNDE HAT MALZEMELERİ Ss, 167-193
CALLIGRAPHY MATERIALS OF DIVAN POETRY IN 18TH CENTURY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.271
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
TURANLI’NIN DEFTERİ'NDE YENİ LİSAN HAREKETİ VE TÜRKLÜK MEFKÛRESİ Ss, 194-208
NEW LANGUAGE MOVEMENT AND TURKISM IDEAS IN NOTEBOOK OF TURANLI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem GÜRBÜZ  
YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN “SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI” ŞİİRİNİN ROMAN UNSURLARI GÖZÜYLE ÇÖZÜMLENMESİ Ss, 209-226
YAHYA KEMAL BEYATLI OF THE "SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM SABAHI" POETRY THROUGH THE ANALYSIS THE EYES OF THE ROMAN ITEMS NOVEL
http://dx.doi.org/10.7884/teke.315
Özet | Abstract | Tam Metin |

Servet TİKEN  
TEVFİK FİKRET VE HÜSEYİN CAVİD’İN ŞİİRLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Ss, 227-246
A COMPARATIVE APPROACH TO THE POEMS OF TEVFİK FİKRET AND HÜSEYİN CAVİD
http://dx.doi.org/10.7884/teke.326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZDEMİR Zekeriyya KANTAŞ  
MİZANCI MURAD VE “TURFANDA MI TURFA MI?” ROMANINDA EĞİTİM Ss, 247-273
MİZANCI MURAD AND EDUCATION IN THE NOVEL “IS IT MODERN OR BIGOTED?”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersoy TOPUZKANAMIŞ  
YAZMA STRATEJİLERİ ÖĞRETİMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 274-290
THE EFFECT OF TEACHING WRITING STRATEGIES ON TURKISH LANGUAGE TEACHING DEPARTMENT FRESMAN STUDENTS’ WRITING ACHIEVEMENT
http://dx.doi.org/10.7884/teke.307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dinmukhamed KELESBAYEV  
TÜRK DÜNYASININ EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ ORTAK MESELE: KALİTE Ss, 291-306
COMMON ISSUE OF TURKISH WORLD’S EDUCATION SYSTEM IS QUALITY
http://dx.doi.org/10.7884/teke.285
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol SAKALLI  
TÜRKÇE POPÜLER KÜLTÜR Ss, 307-317
POPULAR CULTURE IN TURKISH
http://dx.doi.org/10.7884/teke.290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melike UÇAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: A. MELEK ÖZYETGİN’İN “İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU” ADLI ESERİNE DAİR Ss, 318-331
ABOUT A. MELEK ÖZYETGİN’S WORK NAMED “İSLAM ÖNCESİ UYGURLARDA TOPRAK HUKUKU”
http://dx.doi.org/10.7884/teke.324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali İhsan YAPICI  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. ALİ AKAR’IN MUĞLA VE YÖRESİ AĞIZLARI ADLI ESERİ Ss, 332-336
PROF. DR. ALİ AKAR’S WORK NAMED MUĞLA VE YÖRESİ AĞIZLARI
http://dx.doi.org/10.7884/teke.287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan ÇAKMAK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: MUHARREM DAŞDEMİR VE OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ ADLI ESERİ Ss, 337-344
MUHARREM DAŞDEMİR AND HIS WORK NAMED OKLAMA YÖNTEMİYLE TÜRKÇENİN YAPISAL İŞLEVSEL SÖZ DİZİMİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ulaş BİNGÖL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: BERAT AÇIL’IN KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİ ADLI ESERİ ÜZERİNE Ss, 345-355
ABOUT BERAT AÇIL’S WORK NAMED KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA ALEGORİ
http://dx.doi.org/10.7884/teke.312
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri