• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

5/4 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSuat ÜNLÜ Banu DURGUNAY  
TARIHÎ TÜRK DİLİNİN YABANCI KAVRAMLARI KARŞILAMADA YETKİNLİĞİ: ASHÂB KAVRAMININ TÜRKÇE İLK KUR’AN ÇEVİRİLERİNDEKİ KARŞILIKLARI
ss.1490-1531
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.740
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bahadır GÜNEŞ  
KUTADGU BİLİG’DEKİ MESLEK VE UNVAN ADLARININ DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE YANSIMALARI
ss.1532-1543
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1747
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
CODEX CUMANICUS BAĞLAMINDA KUMANLARIN / KIPÇAKLARIN GÜNDELİK HAYATINA DAİR SÖZ VARLIĞI: EŞYA ADLARI
ss.1544-1560
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3766
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yaşar TOKAY  
KİTÂBU GÜLİSTÂN Bİ'T-TÜRKȊ'DE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR TASNİF DENEMESİ I
ss.1561-1592
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1755
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
TARİHÎ METİN OKUMALARINDA KELİMEYİ BÖLME VE KELİMELERİ BİRLEŞTİRME SORUNLARI: SÜHEYL Ü NEVBAHÂR’DAN ÖRNEKLER
ss.1593-1602
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1750
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Raghed MOHAMMAD  
-(I4)p / -(y)I4p tI4r EKİNİN FARKLI BİR İŞLEVİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.1603-1610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.719
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
MANAS DESTANI’NDA TÜRK KELİMESİ VE AĞAÇ, KOYUN / KOÇ KÜLTLERİ
ss.1611-1626
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1741
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
TUVA TÜRKÇESİNDE PEKİŞTİRME EDATLARI
ss.1627-1650
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1746
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Veysel İbrahim KARACA Süleyman Kaan YALÇIN  
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA GÖRÜLEN İKİLEMELERİN SÖZCÜK TÜRÜ / YAPI VE ANLAM BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1651-1675
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1740
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elçin İBRAHİMOV  
TÜRK DİLLERİNDE İMLA SORUNLARI (OĞUZ GRUBU TÜRK DİLLERİNDE GENEL İMLA KURALLARI)
ss.1676-1681
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1758
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ferdi GÜZEL  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA -GAl EKİ
ss.1682-1693
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.727
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ  
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE OLASI SÖZLÜKSEL BOŞLUKLAR İÇİN BİR TELAFİ YÖNTEMİ: GERİ OLUŞUM
ss.1694-1702
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1763
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kerime ÜSTÜNOVA  
DİLBİLGİSEL OLUMSUZLAYICILAR
ss.1703-1715
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3765
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasene AYDIN  
YAZINSAL METİNLERDE DİL BİLGİSEL ZAMAN İŞARETLEYİCİLERİ ÜZERİNE
ss.1716-1730
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3764
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim KARAHANCİ  
SÖZCÜK BİRİMLERİN ÜSLUP OLUŞUMUNA KATKISI I
ss.1731-1747
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3763
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL  
SIDKÎ BABA DİVANI’NDA YER ALAN “DESTÂN-I HÜRRİYET-İ OSMANΔ ADLI ŞİİR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
ss.1748-1764
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3768
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
EBUSSUUD EFENDİ’NİN FARSÇA BİR MANZUM FETVASI
ss.1765-1772
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.707
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
XVII. YÜZYIL AZERBAYCAN ŞAİRİ TEBRİZLİ KAVSÎ VE DÎVÂNI ÜZERİNE
ss.1773-1804
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.713
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kelime ERDAL  
KELOĞLAN MASALLARINDA ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE YÖNELİK İLETİLER
ss.1805-1822
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3767
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selami ALAN  
BEKİR FAHRİ [İDİZ]’İN “JÖNLER” ROMANINDA ORYANTALİZM İZLERİ
ss.1823-1840
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.734
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hasan GÜRGÜN  
METİNDİLBİLİMSEL YÖNTEM İLE ÇÖZÜMLENEN SAİT FAİK’İN DÜLGER BALIĞININ ÖLÜMÜ’NDE İNSANIN DOĞAYA TAHAKKÜMÜ VE ÖTEKİLEŞTİRİLMESİ
ss.1841-1882
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.690
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cafer ÖZDEMİR  
TOKATLI NURİ’NİN “DİLBERLER DESTANI” BAĞLAMINDA OSMANLI’DA KADIN
ss.1883-1896
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1752
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hülya TAŞ  
DÜZCE’DE TAHTA BEŞİK YAPMA SANATI
ss.1897-1911
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.737
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Başak KARAKOÇ ÖZTÜRK B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ZAMAN, KİP VE BAKIŞI ALGILAMA DÜZEYLERİ
ss.1912-1944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.729
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aslı MADEN Erhan DURUKAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME KAYGILARI
ss.1945-1957
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.733
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Duygu UÇGUN  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ss.1958-1970
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.736
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN Müzeyyen ALTUNBAY  
TÜRKÇE EĞİTİMİNDE GÖRSEL SUNU VE GÖRSEL OKUMA ARACI OLARAK GRAFİK VE TABLOLARIN KULLANIMI
ss.1971-1983
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.671
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Arif ÇERÇİ  
6. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABININ ETKİNLİĞİ OLUŞTURAN UNSURLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.1984-1998
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.712
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU  
FRAGMAN TEKNİĞİNİN DİL BECERİLERİNDE KULLANIMI ÜZERİNE BİR MODEL İNCELEMESİ: AVUSTRALYA ÖRNEĞİ
ss.1999-2022
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.722
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Rabia Sena AKBABA Yalın Kılıç TÜREL  
YAZMA BECERİSİNDE DÖNÜT VE DÖNÜT ARACI OLARAK KULLANILAN BİLGİSAYARA İLİŞKİN BİR DERLEME ÇALIŞMASI
ss.2023-2040
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.725
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hatice Çiğdem YILDIRIM  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİNDE BİR KILAVUZ: BEDRİKA-İ LİSÂN-I OSMÂNÎ
ss.2041-2063
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.726
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman MERT Kürşad Çağrı BOZKIRLI  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KUTADGU BİLİG’DEKİ EĞİTSEL ÖGELERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.2064-2084
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.2762
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Esra Nur TİRYAKİ  
İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.2085-2094
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.735
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Muhammed ÖZTÜRK Songül GİREN  
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN HİKÂYE KİTAPLARINDAKİ KORKU VE ŞİDDET ÖĞELERİNİN İNCELENMESİ
ss.2095-2108
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.585
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Burcu DÖNMEZ Kerim GÜNDOĞDU  
2000-2016 YILLARI ARASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMLARI ALANINDA YAYIMLANAN MAKALE VE TEZLERİN ANALİZİ
ss.2109-2125
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1743
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adem PEKER Elvan EKİNCİ  
GENEL ÖZ-YETERLİĞİN SİBER ZORBALIKLA BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİ
ss.2126-2140
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.681
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “GOBU”STAN’IN GİZEMİ (“KIPÇAKLAR”A GİDEN YOL) ADLI ESER GOBUSTAN’LA BULUŞTU
ss.2141-2160
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3772
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Babek KURBANOV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: AZERBAYCAN TÜRKLERİNİN VE DİĞER TÜRK SOYLU HALKLARIN EN ESKİ TARİHİ İLE İLGİLİ GÜNCEL BİR MONOGRAFİ
ss.2161-2169
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1759
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÖZEREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: STEVEN ROGER FISCHER’İN DİLİN TARİHİ (A HISTORY OF LANGUAGE) ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2170-2176
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1753
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri