• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6/1 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAydar MİRKAMAL  
BİLGE KAĞAN YAZITI’NDAKİ “kid(i)z k(ä)r(ä)kül(ü)g : b(ä)gl(ä)ri : bod(u)nı” İBARESI ÜZERİNE
ss.1-10
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3799
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sergei Klyashtornyj Çeviren: Ali ÇELİK  
DUNHUANG VE TUVA’DAKİ TÜRK RUNİK METİNLERİNDE BULUNAN MANİHAİST MOTİFLER
ss.11-16
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3783
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mahmut DOĞRU Aydın BÜYÜKSARAÇ , Ercan AKSOY , Recai KARAHAN , Murat YAKAR , Yunus Levent EKİNCİ , Alper DEMİRCİ , Ali ULVİ , Ahmet Suad TOPRAK  
DÜNYA MİRASI AHLAT SELÇUKLU MEZARLIĞI İLE KÜMBETLERİN LİDAR VE JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI, YÜZEY VE YÜZEYALTI YAPI MODELLEMESİ
ss.17-42
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3837
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
TARİHÎ METİN ÇALIŞMALARI İÇİN BİR METOT ÖRNEĞİ: CODEX CUMANICUS YAYIMA NASIL HAZIRLANDI?
ss.43-51
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3812
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
MANAS (SEMETEY) DESTANI’NDA GEÇEN TÜRK KELİMESİ VE KAHRAMAN-AT-SİLAH BÜTÜNLÜĞÜ
ss.52-64
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3823
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
EKSİK KALMIŞ BİR NOT: DEDE KORKUT’TA GEÇEN bahrî ve hotaz KELİMELERİ ÜZERİNE
ss.65-70
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3782
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Adem AYDEMİR  
DEDE KORKUT KİTABI’NDA GEÇEN: “Eski Ţutuň Biti, Öksüz Oğlanıň Dili Acı Olur” CÜMLESİ ÜZERİNE
ss.71-83
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3794
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Nurullah ŞAHİN  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİ’NDEKİ METAFORLAR
ss.84-114
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3776
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serdar UĞURLU  
KÖROĞLU DESTANININ HALEP KOLU AMASYA RİVAYETİNİN VARYANTLAŞMA ÖRNEKLERİ
ss.115-132
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1757
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Okan Celal GÜNGÖR  
TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE YALANCI EŞ DEĞERLER (İSİM VE İSİM SOYLU KELİMELER ÖRNEĞİ)
ss.133-171
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3815
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Talat DİNAR  
OLUMSUZLUK BAŞLATICISI OLARAK her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) YAPISI
ss.172-183
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3813
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sertan ALİBEKİROĞLU  
TÜRKÇEDE TAKISIZ AD TAMLAMASI ŞEKLİNDEKİ BİRLEŞİK SÖZCÜKLER
ss.184-195
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3848
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
ALİ ÇİÇEK’İN YAZISI ÜZERİNDEN ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ’SİNİN SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.196-210
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3796
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ayşe SAĞLAM  
MİHRÎ HATUN’UN “BEN DÖNMEZEM” REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
ss.211-219
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1745
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail AVCI  
ENDERUNLU VÂSIF DİVAN’INDA MİZAH
ss.220-237
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3800
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Alev SINAR UĞURLU  
CENGİZ DAĞCI’NIN ROMANLARINDA SAVAŞTA SAVRULAN HAYATLAR
ss.238-255
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3828
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim TÜZER Muhammed HÜKÜM  
TÜRK ROMANININ KANONU KARŞISINDA KEMAL TAHİR
ss.256-276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3845
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin GÖNEN  
ABDULHAK HÂMİD TARHAN VE SOHRÂB SEPEHRÎ’NİN ŞİİRLERİNDE TABİATIN İŞLENİŞİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA
ss.277-311
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1760
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Metin DEMİRCİ  
BÜYÜK TÜRKMEN ŞAİRİ MOLLA NEFES
ss.312-330
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3793
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
GÜRCÜ YAZAR İLİYA ÇAVÇAVADZE’NİN “YOLCUNUN YAZILARI” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDEKİ DİL OYUNLARI ÜZERİNE İNCELEME
ss.331-345
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3835
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elif AKTAŞ Bora BAYRAM  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU ANLAMADA ÖZETLEME STRATEJİLERİNİ KULLANMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.346-360
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3787
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Semra ALYILMAZ Kübra ŞENGÜL  
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ
ss.363-381
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3833
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ömer KEMİKSİZ Firdevs GÜNEŞ  
DOĞRUDAN ÖĞRETİM MODELİNE DAYALI KONUŞMA EĞİTİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNE VE KONUŞMA KAYGILARINA ETKİSİ
ss.384-405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3795
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim KAPLANKIRAN  
KAZAKİSTAN’DAKİ ORTAOKUL ANA DİLİ DERS KİTAPLARINDA YER ALAN KÖKTÜRKÇE UNSURLAR
ss.406-438
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3829
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Vafa SAVAŞKAN  
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE’DE OKUTULAN EDEBİYAT DERS KİTAPLARINDAKİ MASALLARIN AKTARDIĞI DEĞERLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.439-454
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1766
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Aybala ÇAYIR Emine BALCI  
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ OKUMA PROGRAMININ DİSLEKSİ RİSKİ OLAN BİR İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİN OKUMA BECERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ss.455-470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3806
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fatma SUSAR KIRMIZI Ayten DURAN  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
ss.471-493
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.1762
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsa Yücel İŞGÖR  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.494-508
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3821
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Eminalp MALKOÇ  
TÜRKİYE İLE BAĞIMSIZ HİNDİSTAN’IN KÜLTÜREL TEMASLARI VE TÜRKİYE-HİNDİSTAN KÜLTÜR CEMİYETİ
ss.509-534
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3778
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tahir AŞİROV  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DİVANİ MAHDUMKULU ADLI ESER ÜZERİNE
ss.535-538
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.693
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sema BAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. MURAT ELMALI’NIN DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ GİRİŞ-METİN-ÇEVİRİ-NOTLAR-DİZİN-TIPKIBASKI ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.539-544
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3770
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fulya SOYLU BAĞÇECİ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DOÇ. DR. FEYZAN GÖHER VURAL’IN İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRKLERDE KÜLTÜR VE MÜZİK - HUN, KÖK TÜRK VE UYGUR DEVLETLERİ ADLI ESERİ
ss.545-549
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3769
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇAM  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KAZAKİSTAN’DA KIZIL KITLIK (1929-1933) STALİN’E MEKTUPLAR- ANILAR- RÖPORTAJLAR ADLI ESER ÜZERİNE
ss.550-552
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3803
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tuncer GÜLENSOY  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK KAĞANLIĞI VE TÜRK BENGÜ TAŞLARI ÜZERİNE YENİ BİR ESER
ss.553-556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3807
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri