• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

6/4 SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Osman MERT - Doç. Dr. Erhan DURUKAN

Erzurum  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCengiz ALYILMAZ  
PROF. DR. EFRASİYAP GEMALMAZ’IN 80. YAŞI DOLAYISIYLA
ss.1980-2011
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4070
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ülkü POLAT  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE SAYGI BİLDİREN (yarlıġḳa-, ötün-, tegin-, yükün-) YARI TASVİR FİİLLERİ
ss.2012-2026
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4046
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Serap ALPER  
AŞÇILIK RİSALESİ (RİSALE-İ AŞ-FEZLİK)
ss.2027-2066
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3938
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Farhad RAHİMİ  
İRAN KİTAPLIKLARINDA BULUNAN ÇAĞATAY TÜRKÇESİ SÖZLÜKLERİ
ss.2067-2079
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3991
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ümit EKER  
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ ESERLERİNDEN GARİP SENEM ŞAH (Dil İncelemesi - Metin - Aktarım)
ss.2080-2113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4076
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Sadettin ÖZÇELİK  
SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ve TARAMA SÖZLÜĞÜ’NDE boyla- FİİLİ ÜZERİNE DÜZELTMELER
ss.2114-2121
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4030
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ezgi DEMİREL  
KUÇGUNDI “SOĞAN” SÖZCÜĞÜNÜN KÖKENİ ÜZERİNE
ss.2122-2131
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4041
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Ferdi GÜZEL  
“DALYAN” KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
ss.2132-2143
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3995
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kerime ÜSTÜNOVA  
GEÇİŞLİ DURUM EYLEMLERİNDE YAPTIRIM EKİNİN KULLANIMI
ss.2144-2153
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4009
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Merve Demirbaş Çeviren:  
Hazırlama: TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA SESLENME SÖZLERİ
ss.2154-2181
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4014
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Jale ÖZTÜRK  
TÜRK DİLİNDE DAHA ÇOK ÇABA İSTEYEN DEĞİŞİMLER
ss.2182-2208
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4061
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Turgay SEBZECİOĞLU  
TÜRKÇEDE ÇEKİLİM İLKESİ VE TABANA YANAŞIKLIK HİYERARŞİSİ
ss.2209-2231
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3870
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail ÇOBAN  
İSLAM TÜRKAY’IN “TÜRK OĞLU TÜRKEM MEN” BAŞLIKLI ŞİİRİNİN ORHUN YAZITLARI İLE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
ss.2232-2255
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4077
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mayramgül DIYKANBAYEVA  
KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ ARASINDAKİ YALANCI EŞDEĞERLER
ss.2256-2271
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4045
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Osman YILDIZ  
MAHTUMKULU’NUN DİLİNDE KUŞ ADLARI
ss.2272-2290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4054
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hamdullah OKAY  
BÂKÎ’NİN “SÖYLEN SÖYLESÜN” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.2291-2301
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3896
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İdris KADIOĞLU  
CÂM-I CEM-ÂYÎN’DE CEM SULTAN’IN TALİHSİZ HAYAT HİKÂYESİ VE YENİ ŞİİRLERİ
ss.2302-2321
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3951
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Armağan ZÖHRE  
MUHİBBÎ DÎVÂNI’NDA EĞLENCE MECLİSLERİ VE ÇEŞİTLİ UNSURLARI
ss.2322-2343
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4051
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Kadriye YILMAZ - Ayşe Gül CANYILDIRAN - Hatice GEZER  
KISSA-İ KERB GÂZÎ VE HİKÂYE-İ MUHAMMED HANEFÎ’NİN MENSUR BİR NÜSHASI
ss.2344-2361
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4082
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Levent Ali ÇANAKLI  
TAHİR OLGUN’UN MANZUM BATI EDEBİYATI TARİHİ
ss.2362-2388
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4094
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Atıf AKGÜN  
MEHMET AKİF ERSOY’UN TÜRK DÜNYASI ŞAİRLERİNDEKİ TESİR ALANINA BİR BAKIŞ
ss.2389-2413
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4019
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Gencay ZAVOTÇU  
İSTİKLÂL MARŞI’NIN TEMEL KAVRAMLARI
ss.2414-2435
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4005
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Duygu OYLUBAŞ KATFAR  
KADIN DERGİLERİNDE ÖNCÜ BİR ERKEK AHMET EDİP VE EV HOCASI DERGİSİ
ss.2436-2447
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4008
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Elmas ŞAHİN  
A HISTORICAL AND CRITICAL SURVEY OF COMPARATIVE LITERATURE IN TURKEY
ss.2448-2472
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3974
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Tülin ARSEVEN  
KURGUDAN GERÇEĞE OSMAN NEVRES
ss.2473-2482
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3981
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Burak ARMAĞAN  
TOPLUMSAL ÇÖZÜLÜŞÜN KISKACINDA KADIN OLMAK: AFRODİT BUHURDANINDA BİR KADIN
ss.2483-2492
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4022
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İrfan Murat YILDIRIM  
YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ
ss.2493-2502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4074
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Dinçer ATAY  
JOSEPH CAMPBELL’IN MONOMİT AŞAMALARI BAĞLAMINDA DEDE KORKUT’UN BEGİL OĞLU EMREN’İN BOYU DESTANI
ss.2503-2521
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3929
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPTEKİN - Tuba KAPLAN  
BAMSI BEYREK DESTANINDA SELAMLAŞMA
ss.2522-2544
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3973
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mustafa AÇA - İskender KELEŞ  
TRABZON ÇEVRESİNDE TÜTÜN KAÇAKÇILARI VE KOLCULAR ETRAFINDA OLUŞAN ANLATILAR
ss.2545-2564
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4021
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Cavit GÜZEL  
BİLİNMEYEN BİR YATIR VE BATTAL GAZİ DESTANI BAĞLAMINDA AZİZ MAMAS’TAN CAMBAZ PİR’E KUTSAL’IN SÜREKLİLİĞİ
ss.2565-2578
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4027
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Hülya TAŞ  
KAYBOLMAKTA OLAN BİR MADDİ KÜLTÜR GELENEĞİ: BURSA’DA TAKUNYACILIK
ss.2579-2596
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4085
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Müberra ÇELİK - Murat ŞENGÜL  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE MESLEKİ KAYGI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ss.2597-2615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4017
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Berna ÜRÜN KARAHAN  
8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALIGILARI İLE İLİŞKİSİ
ss.2616-2626
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4020
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bilginer ONAN  
DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE SENTEZCİ YAKLAŞIM
ss.2627-2638
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4064
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İrem BAYRAKTAR - Olcay BAYRAKTAR - Erhan DURUKAN  
DİL FELSEFESİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
ss.2639-2668
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4068
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Önder ÇANGAL - Serdar YÖRÜSÜN  
ÖZEL AMAÇLI TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DERS KİTABI ÖNERİSİ: BANKACILIK TÜRKÇESİ
ss.2669-2693
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4060
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan YILMAZ - Yasin Mahmut YAKAR - Mahmut Abdullah ARSLAN - Lyudmila SAFRANOVA - Gulnaz SATBAY  
ORTAOKUL DERS KİTAPLARINDAKİ KURGUSAL METİNLERLERDEN HAREKETLE DEĞERLER ANALİZİ: TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ
ss.2694-2710
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3966
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yıldız YENEN AVCI  
TEMALARIN ÖĞRETİMİNDE ŞİİR DİLİNDEN YARARLANMA: ÂŞIK VEYSEL ÖRNEĞİ
ss.2711-2740
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3798
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Selami SÖNMEZ  
REHBER ÖĞRETMENLİĞİN MURPHY YASALARI
ss.2741-2751
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4098
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmail Hakan AKGÜN - Fatma BULUT ÖZKAR  
DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YER ALAN “TABLO VE DİYAGRAM OKUMA” BECERİSİNİ KAZANMA DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ss.2752-2775
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4015
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Fethi KAYALAR - Türkan Güler ARI  
STUDY INTO THE VIEWS OF CLASSROOM TEACHERS UPON INTEREST-BASED LEARNING IN PRIMARY SCHOOLS
ss.2776-2787
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4053
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Bülent HALVAŞİ  
OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ PİYANO EĞİTİM METOTLARI ÜZERİNE BİR GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME
ss.2788-2798
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4065
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İsmet ARICI - İbrahim BİRDAL  
PROFESYONEL KAYIT STÜDYOLARINDAKİ TONMAİSTERLERİN EĞİTİM DURUMLARI VE MÜZİKSEL ÜRETİME KATKILARI
ss.2799-2810
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4052
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

İbrahim Doğukan DOKUR  
AVRASYA KONAR GÖÇERLERİNİN SOSYOEKONOMİK YAPILARI VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.2811-2824
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4001
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet ÇANLI  
BALKANLARDA KOMİTACILIK VE ÇETECİLİK: II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MECLİS-İ MEBUSAN OTURUMLARINDA YAPILAN TARTIŞMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.2825-2846
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4026
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir KIYAK  
ANADOLU ALEVİLİĞİNDEKİ “DÜŞKÜNLÜK” CEZASININ DİNLER TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.2847-2864
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4066
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Halime ÇAVUŞOĞLU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ'NİN KARSLI HACI MEHMED RIFAT DİVANI (İNCELEME-METİN) ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2865-2871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3961
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Mehmet EREN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: RAHMANKUL BERDİBAY’ın, BAYKAL’DAN BALKAN’A ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2872-2879
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3897
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Türker Barış BULDUK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK’UN DİVANÇE-İZMİR MÜFTÜSÜ MEHMED SAİD EFENDİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2880-2883
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.3987
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Abdülhakim KILINÇ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: PROF. DR. AZMİ BİLGİN’İN ENÎSÜ’L-CELÎS ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2884-2889
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4075
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Faruk POLATCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DR. NURŞAT BİÇER’İN TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TARİHİ ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2890-2894
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4079
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |

Yakup ALAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: DR. MUHAMMED HÜKÜM’ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE
ss.2895-2900
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4086
Özet | Extended Abstract | Tam Metin |


Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri