• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Son SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMuammer ŞEHİTOĞLU  
ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ’NDE BUDİST ÇEVREYE AİT “MAYTRISİMİT” ADLI ESERDE GEÇEN “UKMIŞ / UKMAK KERGEK, KÖRÜNÇ VE KÜSENÇİG KÖRÜNÇ” KAVRAM İŞARETLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5177


Adem MASATTAŞ  
DÎVÂNU LUGÂTİ’T-TÜRK’TE HALK HEKİMLİĞİ BÜYÜSEL VE RASYONEL TEDAVİ YÖNTEMLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4837


Aynur SEFERLİ  
NURMƏHƏMMƏD ƏNDƏLİBİN “ZEYNƏL ƏRƏB” DASTANI VƏ ONUN İDEYA-MƏZMUN VƏ ŞƏKİL-ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5128


Yeter TORUN ÖĞRETMEN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE ÜR- (<ÜDÜR-) FİİLİ ve FİİL-TAMLAYICI İLİŞKİSİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5167


Saleh JARADAT  
ŞEMSEDDİN SAMİ’NİN SERVET-İ FÜNUN’DA YAYIMLADIĞI KAMUS-I TÜRKÎ VE KAMUS-I ARABÎ ADLI MAKALE VE ONUN SÖZLÜKÇÜLÜK ANLAYIŞI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4797


Fatih ÇELİK  
KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE “AK” RENGİNİN KAVRAMLAŞMASI VE ANLAM ALANLARI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5114


Elçin İBRAHİMOV  
AZERBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏYATA KEÇİRİLƏN DİL SİYASƏTİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5132


Ruken KARADUMAN - Soner İŞİMTEKİN  
FUZÛLÎ’NİN BİR MURABBASININ METİNDİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5169


Muhittin ELİAÇIK  
BOSTANZADE MUHAMMED EFENDİ’NİN MANZUM KAHVE FETVASI -TENKİTLİ METİN-  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5186


Emre VURAL  
SÜHAN MEYDANINDA İKİ KEMÂNKEŞ: NEFÎ VE NEVÎZÂDE ATÂYÎ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4827


İlker AYDIN  
SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROZALYA ANA ADLI HİKÂYESİNDE EŞDİZİMSEL ÖRÜNTÜ GÖRÜNÜMLERİ VE KELİMELERİN DUYGU DEĞERİ ÜZERİNE  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5124


Ulaş BİNGÖL  
HASAN ALİ TOPTAŞ’IN BİR GÜLÜŞÜN KİMLİĞİ ÖYKÜSÜNDE ANLATIM VE ANLATICI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5139


Ali Fuat ARICI - Yusuf GÜNAYDIN  
MİLLÎ KİMLİĞİN İNŞASINDA BİR MODEL OLARAK KÂZIM KARABEKİR’İN ÇOCUK OYUNLARI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5194


Cevdet AVCI  
KÜLTÜREL BELLEK MEKÂNI: BARAK ODASI VE GELENEĞİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5170


Taner TURAN - Cengiz GÖKŞEN  
EPİK DESTAN GELENEĞİ BAĞLAMINDA NAZIM HİKMET’İN KUVÂYİ MİLLİYE DESTANINI OKUMAK  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5174


Kayhan İNAN  
KUŞAK DEĞİŞKENİ AÇISINDAN KIRGIZİSTAN’DAKİ AHISKA TÜRKLERİNDE İKİ DİLLİLİK, DİL SEÇİMİ VE DİL BAĞLILIĞI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4832


Esra Nur TİRYAKİ - İbrahim OĞRAŞ  
TÜRKÇE DERSİNİN SURİYELİ ÖĞRENCİLERE ÖĞRETİM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5171


Bayram ÖZBAL  
KENDİ KENDİNE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİ DERS KİTAPLARI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5133


Gülşen YILMAZ - Nagihan TEPE  
YURT DIŞINDA GÖREV YAPAN OKUTMANLARIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ALGILARININ İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5165


Erkan ÇER  
DEMOKRATİK KÜLTÜR BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASINDA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN SORUMLULUKLARI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4841


Hulusi GEÇGEL - Fatih KANA - Yağmur Yankı VATANSEVER - Filiz ÇALIK  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK BOYUTLU 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5166


Ebru BOZPOLAT - Hatice YILDIZ  
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5199


Abdurrahman GÜNDÜZ - Sezgin DEMİR  
DİNLEME STRATEJİLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNE DAİR TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5161


Mehmet AKBABAOĞLU - Nil DUBAN  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜST BİLİŞSEL OKUMA STRATEJİLERİ, OKUMA MOTİVASYONLARI VE KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4846


Vahit Ağa YILDIZ - Adnan TAŞGIN  
ÖĞRETMEN MOTİVASYON ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4828


Ali Çağatay KILINÇ - Osman KARAHALİLÖZ - Fatih BEKTAŞ  
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK: ÖĞRETMEN DENEYİMLERİ ÜZERİNDEN FENOMENOLOJİK BİR ÇÖZÜMLEME  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4829


Sıddıka Nur KANDEMİR - Eray EĞMİR  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE AKADEMİK ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4835


Serkan KOŞAR - Fatih ASLAN  
İLKOKUL VE ORTAOKULA DEVAM EDEN GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARINA YÖNELİK OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5162


Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ - Ahmet KARAKAŞ  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAŞAM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.4779


Gülnara GOCA MEMMEDLİ  
AHISKA TÜRKLERİNİN EĞİTİM TARİHİ: PEDAGOJİK TEKNİKUMLAR  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5168


Mustafa ŞAHİN  
APOLLONIA AD RHYNDACUM’DAN BİR APLİK SERAMİK PARÇASI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5130


Hüsnü GENÇ - Ahmet Cuneydi HAS  
ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİ KİREÇLİ MAHALLESİNDE BULUNAN DAMGALI (TAMGA) MEZARTAŞI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5197Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri