• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Son SayıEditör
Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ

Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Nurşat BİÇER - Doç. Dr. Onur ER

Bursa  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMustafa ŞAHİN  
BATI SANATINDA TOMRİS HAN  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5217


Muammer ŞEHİTOĞLU  
BUDİST ÇEVREYE AİT ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ DÖNEMİ ESERLERİNDE GEÇEN “YUÇUL BODUN” KAVRAM İŞARETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5178


Banu GÜZELDEREN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE -IcI STANDARTLAŞMAMIŞ BİR GELECEK ZAMAN EKİ OLABİLİR Mİ?  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5201


Ahmet DİNÇ  
SON DÖNEM ÇAĞATAYCA TARİH ESERİ ŞECERE-Yİ HAREZMŞÂHÎ’DE YER ALAN DEYİMLER  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5180


Ömer Anıl DÜŞMEZ - A. Melek ÖZYETGİN  
16. YÜZYILA AİT NEVADİRÜ’T-TEVARÎH’TE GEÇEN DEYİMLER ÜZERİNE  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5187


Mehmet Burak ÇAKIN  
SİYASÎ HAYATIN KLASİK EDEBİYATA YANSIMASINA BİR ÖRNEK: FİRDEVSÎ-İ RÛMÎ’NİN SÜLEYMÂN-NÂMESİ (14-15. CİLTLER)  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5196


Kadriye YILMAZ  
NİYÂZÎ’NİN VAK‘A-I MANSÛR-I HALLÂCÎ ADLI MESNEVİSİ VE MESNEVİNİN ROMAN JAKOBSON’UN BİLDİRİŞİM MODELİ AÇISINDAN İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5211


Elmas ŞAHİN  
COMPARATIVE LITERATURE AT UNIVERSITIES IN TURKEY: THEORY, APPLICATION, DEVELOPMENT AND TRENDS  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5192


Kudret SAVAŞ  
KÛTÜ’L AMÂRE’NİN ŞİİR ANITI: DİCLE ÖNÜNDE  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5193


Salih Koralp GÜREŞİR  
ERKEN CUMHURİYET DEVRİ RESMÎ İDEOLOJİSİNİ OSMANLI TARİHİ KONULU ROMANDAN OKUMA DENEMESİ (1923-1938)  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5212


İrfan Murat YILDIRIM  
AZERBAYCAN MİLLÎ ŞAİRİ AHMET CEVAT’IN ŞİİRLERİNDE TÜRKİYE  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5245


Taşpolot SADIKOV - Kerim SARIGÜL  
MAKİNE ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ VE MAKİNE ÇEVİRİSİNİN BUGÜNKÜ DURUMU  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5195


Gülden KESKİNOĞLU - Celile Eren ÖKTEN  
ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SÖZ SANATLARININ METAFORLARLA ÖĞRETİLMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5176


Aykut BORA - M. Abdullah ARSLAN  
TÜRKÇE DERS (5, 6, 7, 8) KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN OKUNABİLİRLİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5244


Mehmet ÜLKER  
YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ’NÜN A1 SEVİYESİNDEKİ TÜRKÇE ÖĞRETİM VİDEOLARININ ÇOKLU ORTAM İLKELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5200


Yavuz ÇETİN - Kerim GÜNDOĞDU  
GÖLGE EĞİTİM: DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YÖNELİK BİR DURUM ÇALIŞMASI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5182


Bünyamin ATICI - Muhterem AKGÜN  
EĞİTİMDE BULUT BİLİŞİME İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5203


Safiye SARICI BULUT  
TOPLUMSAL İLGİ ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5190


Samet ATA - İsmihan Zeliha ARTAN  
EXAMINATION OF ADOLESCENTS’ PROSOCIAL BEHAVIOUR TENDENCIES IN TERMS OF SOME VARIABLES: A CITY SAMPLE  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5208


Aslı KARTOL - Nihan ARSLAN  
TURKISH VERSION OF THE FEEDBACK ORIENTATION SCALE: INVESTIGATION OF PSYCHOMETRIC PROPERTIES  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5129


Bahadır OĞUZ  
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ANA DİLİ ÖĞRETİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN (2017-2020) EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5222


Hüseyin BAYRAM  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SÖZLÜ VE YAZILI EDEBİYAT ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI KONUSUNDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5181


Beyhan BAYRAK - Abamüslim AKDEMİR  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN ETİK DEĞER OLARAK MERHAMET KAVRAMI  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5204


Osman AKHAN  
TARİH ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5233


Zeynep YADİGAROĞLU - Pınar ŞAHİN  
TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ’NDE SESLENDİRİLEN ÇOKSESLİ TÜRK MÜZİĞİ ESERLERİNİN BESTECİ, YÖRE, MAKAM VE ÖLÇÜ YAPISI BAKIMINDAN ANALİZİ  

Doi Number :http://dx.doi.org/10.7884/teke.5220Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri