ERZURUM’UN TORTUM İLÇESİ KİREÇLİ MAHALLESİNDE BULUNAN DAMGALI (TAMGA) MEZARTAŞI
(THE STAMP (TAMGA) TOMBSTONE IN THE NEIGHBORHOOD OF KİREÇLİ TOWN OF TORTUM IN ERZURUM )

Yazar : Hüsnü GENÇ   - Ahmet Cuneydi HAS  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1874-1885
37    655


Abstract
Araştırma konusunu, Erzurum’un Tortum ilçesi sınırlarında bulunan Kireçli Mahallesi Harabelik mevkiinde su isale hattı kazısında ortaya çıkan damgalı mezara taşı oluşturmaktadır. Damgalar eski kültürlerin öğrenilmesinde, kabile ve boy adlarının ortaya çıkarılmasında en önemli öğelerden biridir. Bunlar taş, kilim, hayvanlar, kaya, ağaç, halı, süs eşyaları, kap kacak, mimari yapılar, zırh, giyim kuşam, mezar taşları gibi çok yaygın bir kullanım alanına sahip olmuşlardır. Türk sanatında damgalar, en eski çağlardan günümüze kadar devam etmiştir. Ardından sırasıyla eserin ele geçtiği bölge, eserin ayrıntılı tasviri ve son olarak da karşılaştırmalı örnekler dâhilinde kronolojik açıdan sonuca gidilmiştir. Ortaya çıkarılan bu damgalı taş ile Türk kültür ve sanatının Anadolu’ya Selçuklulardan önce geldiği ve bu coğrafyada yaşatıldığı görülmüştür.

Keywords
Erzurum, damga, Türk, Kıpçak.

Özet
The subject of the research is about stamped tombstone that was found during the water pipeline excavation in the street of Kireçli ‘’Harabelik’’, located in the borders of the town of Tortum in Erzurum. The stamp are one of the most important facts in learning ancient cultures and revealing the names of tribes and clans. These have had a very mutual use area such as stones, rugs, animals, rock, trees, carpets, ornaments, pots and pans, architectural structures, armor, clothing-graves and tombstones. The stamp in Turkish art continued from the earliest times to present day. In this study, first of all, general information about the marks is given and then it is emphasized; place and importance in Turkish World. Subsequently, respectively, the region where the work was captured, detailed description of the work and finally, the results were concluded chronologically within the comparative examples. Recovered of this stamp stone work, it’s seen that Turkish culture and art entered Anatolia earlier and were kept alive.

Anahtar Kelimeler
Erzurum, stamp, Turk, Kıpçak.