• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YUSUF ATILGAN’IN ROMANLARINDA KAHRAMAN TİPOLOJİSİ
(HERO TYPOLOGY IN NOVELS OF YUSUF ATILGAN )

Yazar : İrfan Murat YILDIRIM    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2493-2502
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4074


Özet
Yusuf Atılgan Manisa’nın Hacırahmanlı kasabasında dünyaya gelmiştir. Orta öğrenimini Manisa ve Balıkesir’de, Yüksek öğrenimini ise İstanbul’da tamamlamıştır. Türk edebiyatında “az yazmasına rağmen çok tanınan”, eserleri üzerinde tartışılan önemli bir yazardır. Aylak Adam ve Anayurt Oteli adlı iki romanı vardır. Yazar üçüncü romanı Canistan’ı tamamlamadan 1989 yılında vefat etmiştir. Bir de hikâye kitabı vardır. Romanlarında yalnızlık ve yabancılaşma temalarını sıklıkla işleyen yazarın roman kahramanları toplumdan kopuk, içe dönük, psikolojik problemler yaşayan insanlardır. Biri tamamlanmadan basılan üç romanında da kahramanlar köy, kasaba, şehir gibi farklı sosyal çevrelerde yaşamalarına rağmen aynı problemleri yaşarlar. Çevrelerinden kopuk, kaynağı çoğunlukla çocukluk dönemlerine ait problemlerden kurtulamayan, kurtulmanın yolunu bulamayan bu kahramanların üçü de Türk edebiyatının akılda kalan ve iz bırakan tiplerindendir. Çalışmada üç farklı sosyal çevrenin birbirine benzeyen üç tipi psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yusuf Atılgan, Manisa, yalnızlaşma, yabancılaşma, Türk romanı.

Abstract
Yusuf Atılgan was born in the town of Hacırahmanlı in Manisa. He completed his secondary education in Manisa and Balıkesir, and his higher education in İstanbul. He is an important author in Turkish literature who is "very well known despite his little writing" and whose works are discussed. He has two novels named Aylak Adam and Anayurt Oteli. The author died in 1989 without completing his third novel, Canistan. He also has a storybook. The novel heroes of the author, who frequently deal with the themes of isolation and alienation in his novels, are people who are disconnected from society, withdrawn and have psychological problems. In his three novels, one of which has been published before the completion, heroes have experienced the same problems despite living in different social circles such as villages, towns and cities. All three of these heroes who are disconnected from their surroundings, who can not get rid of the problems of their childhood, and who can not find the way of getting rid of them, leaved their marks and became well-remembered characters in Turkish literature. In the study, three similar types of three different social circles will be evaluated psychologically and socially.

Keywords
Yusuf Atılgan, Manisa, alienation, isolation, Turkish novel.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri