• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

     

     

     


Özet


Ersarı Ağzına Dayalı Afganistan Türkmen Türkçesinin Kısa Grameri
Afganistan’da Özbeklerden sonra en fazla nüfusa sahip olan kavim Türkmenlerdir. Afganistan Türkmenlerinin büyük çoğunluğu, Ersarı boyundan oluşmaktadır. Bu çalışmada da haklarında çok az bilgi sahibi olduğumuz Türkmen Ersarılarının dilleri, tarihleri hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamıza konu olan bilgiler için, Ersarı boyuna mensup şâirlerin eserlerinden, şehirlerde ve köylerde yapılan ağız derlemelerinden faydalanılmıştır. Afganistan Türkmen edebiyatı, şiir üzerine kurulmuştur. Nesir türünde eser yok denecek kadar azdır. Türkmen şâirlerinin eserlerinde Özbek dilinin tesirleri çok açık görülebilir. Türkmenlere okullarda Farsça ve Peştunca ağırlıklı olmak üzere Urduca, Hintçe, Arapça, Tacikçe öğretilmektedir. Afganistan Türkmen Türkçesine özellikle Arapça ve Farsçadan birçok kelime girmiştir. Afganistan Türkmenlerinin dillerini incelerken Özbek Türkçesinin tesiri özellikle dikkate alınmalıdır. Afganistan Ersarılarının dili, Türkmenistan Ersarılarının dillerinden şekil ve ek bakımından kimi yerde ayrılır.

Anahtar Kelimeler
Afganistan Türkmen Türkçesi, Afganistan Türkmenleri, Ersarı Ağzı

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri