• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


JIGSAW-IV TEKNİĞİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEDEKİ TEMEL ZAMANLARI ÖĞRENMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Bu çalışma, Jigsaw-IV tekniğinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçedeki temel zamanları öğrenme becerileri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Son-test kontrol gruplu modelin kullanıldığı bu çalışmaya, İÜ Dil Merkezi’nde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 32 öğrenci katılmıştır. Deney grubunda Jigsaw-IV tekniği kullanılırken; kontrol grubunda geleneksel öğretim modeli uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmanı tarafından geliştirilen “Şimdiki Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Belirli Geçmiş Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Gelecek Zamanın Kullanımı Başarı Testi”, “Belirsiz Geçmiş Zamanın Kullanımı Başarı Testi” ve “Geniş Zamanın Kullanımı Başarı Testi” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda, temel zamanların sınandığı tüm testlerde deney grubunun ortalamalarının kontrol grubunun ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
İşbirlikli öğrenme, Jigsaw-IV tekniği, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, temel zamanlar.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri