• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


TÜRKÇE EĞİTİMİ LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMALARINDA YENİ YÖNELİMLER (2011-2015)
Bu çalışma, Türkçe Eğitimi’nde yapılan lisansüstü çalışmaların hangi konulara yönelim gösterdiğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 2011-2015 yıllarında Türkçe Eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezler; yılı, türü, enstitüsü, üniversitesi, hedef kitlesi ve konusuna göre incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntem ve tekniklerinden doküman analizi kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen Lisansüstü Tez Sınıflama Formu ile toplanmıştır. Bulgulara göre, 2011-2015 yıllarında yapılan tezlerin %81,3’ü yüksek lisans, %18,5’i doktora tezleridir. 2011-2015 yıllarında, en fazla tez eğitim bilimleri (%67,8) ve sosyal bilimler (%27,8) enstitüsünde yazılmıştır. En fazla tez Gazi, Atatürk, Çanakkale Onsekiz Mart, Dokuz Eylül ve Ankara üniversitelerinde yapılmıştır. 2011-2015 yıllarında en çok tez ortaokul öğrencileri (%31,5) ve yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerle (%11,3) gerçekleştirilmiştir. En çok tez yapılan konuları öğretim strateji, yöntem ve teknik (%20,1), okuma eğitimi (%17,5), yazma eğitimi (%13,6), ders kitapları (%13,2) ve yabancılara Türkçe öğretimi (%11,3) oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, lisansüstü tezler, eğilimler, 2011-2015.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri