• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


5, 6, 7 VE 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ OKUMA KAZANIMLARININ OKUMA MODELLERİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Bu araştırmanın amacı, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan okuma kazanımlarını incelemek ve bu kazanımların okuma modelleri ile olan ilişkisini ortaya koymaktır. Doküman incelemesi yönteminin kullanıldığı araştırmanın ilk aşamasında, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait okuma kazanımları tespit edilmiştir. Bu aşamada, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara ait ortak okuma kazanımları belirlenerek tablolaştırılmıştır. Sonraki aşamada ise belirlenen okuma kazanımlarının okuma modelleri ile olan ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda; açıklayıcı okuma modeli, okuma teknikleri modeli, örnekleme modeli ve işlemsel okuma modeli ile okuma kazanımları arasında doğrudan bir ilişki tespit edilememiştir. Bununla birlikte okuma kazanımlarının 41’inin etkileşimsel, 5’inin bütünleştirici ve 2’sinin çözümleyici okuma modeli ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Araştırma, okuma kazanımları ile okuma modelleri arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, okuma, kazanım, model, inceleme.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri