• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
Bilgi çağında bireylerden okuduklarını analiz ve sentez edip yeniden yapılandırmaları beklenmektedir. Bu kapsamda davranışçı yaklaşıma uygun olan açık okuma misyonunu yitirmiş yerine yapılandırmacı anlayışa uygun yaratıcı okuma gelmiştir. Açık okuma bir yazımdaki bilgileri okuyup herhangi bir bilişsel süreçten geçirmeden ezberleme süreci iken yaratıcı okuma metni bireyin kendi yaşantısını göz önüne alarak yeniden yaratması sürecidir. Yaratıcı okumanın başarılı olması için gerek öğretmenlerin gerekse öğrencilerin yaratıcı okuma sürecine olumlu yaklaşması gerekmektedir. Özellikle ilkokul öğrencilerinin yaratıcı okumaya ilişkin algılarının olumlu olması yaratıcı okuma başarılarını artıracaktır. Bu kapsamda araştırmada yaratıcı okumaya ilişkin bir algı ölçeği geliştirilmiştir. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonrası 3 boyut ve 25 sorudan oluşan bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğe ilişkin Chronbach Alpha katsayısı 0.87'dir. Güvenirlik analizleri sonucunda Spearman-Brown korelasyon değerinin 0.73 ve Guttman Split-Half değerinin ise 0.72 olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda ölçeğin iki yarı güvenirlik düzeyinin 0.73 olduğu görülmekte olup bu değer iki yarı güvenirliği açısından yeterli düzeydedir. Ölçek ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlandığından üçlü likert şeklinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ölçek geliştirme, yaratıcı okuma, geçerlik, güvenirlik.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri