• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


DİNLEME-KONUŞMA DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YDYO ÖRNEĞİ)
Bu araştırmanın amacı Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun dinleme-konuşma öğretim programını incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımına dayalı araştırmada öğretim elemanı, öğrenci görüşleri ve önerileri yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler tipolojik analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Çalışmaya 12 öğrenci ve 8 öğretim elemanı katılmıştır. Çalışma kapsamında araştırmanın yapıldığı programa ilişkin okulumuzdaki mevcut durum analiz edilerek dersin hedefleri, içeriği, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Sonuç olarak dersin yer aldığı programa ait konuşma hedeflerine ulaşılamadığını, içeriğin bölümle ilgili olması gerektiği, görsel materyallerin kullanılması gerektiği, öğrencilerin pasif rol oynadığı kitap ağırlıklı etkinliklerin yer aldığı, öğrencilerin aktif katılım gösterecekleri etkinliklerin kullanılması gerekliliği ve değerlendirmede konuşma becerisinin ölçülmesine yer verilmediği görülmektedir. Çalışmada bu bulgulara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dinleme-Konuşma Dersi, İngilizce Hazırlık, Okutman ve Öğrenci Görüşleri.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri