• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


MESLEK SEÇİMİ KAPSAMINDA: ANNE BABA TUTUMU VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM
Lise son sınıf öğrencilerinin anne baba tutumu ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi araştırmanın çalışma konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma tarama modelinde desenlenmiştir ve nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 331 lise son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre lise son sınıf öğrencilerinin anne baba tutum ortalama puanları 5 üzerinden 3.72 ve öğretmenlik mesleğine yönelik ortalama tutum puanları ise 5 üzerinde 3.42 olarak bulunmuştur. Kız öğrencilerinin aile tutumu erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğini seçecek olan öğrencilerin seçmeyecek olanlara göre de öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu daha yüksek bulunmuştur. Öğretmenlik mesleğine olan saygı arttıkça öğretmenlik mesleğine olan tutum da artmaktadır. Son bulguya göre ise, anne baba tutum düzeyi ve öğretmenlik mesleği tutum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>.05).

Anahtar Kelimeler
Anne-baba tutumu, öğretmenlik mesleğine tutum, lise son sınıf öğrencisi.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri