• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


SOSYAL-DUYGUSAL DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ VE TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ
Bu çalışma, sosyal ve duygusal dil öğrenme stratejilerinin dil öğrenme sürecinde nasıl işe koşulacağını ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanımının önemini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Yabancı bir dili öğrenme sürecinde iletişim, bireysel dil tercihi ve kültüre dair tüm unsurların kullanımı gibi konular sosyal dil öğrenme stratejilerinden yararlanmayı gerektirir. Öğrencinin kendi güdüsel ve duygusal güçlüklerini fark edebilmesi ve öğrenmeyi kolaylaştırmak adına bunlardan doğan engelleri kaldırılabilmesi, çeşitli yollar denemesi ise duygusal dil öğrenme stratejileriyle ilgilidir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışı etkinliklerde başarı sağlamak için her öğrencinin öğrenme stratejilerinin belirlenmesi/ geliştirilmesi ve bunların öğrenciler tarafından içselleştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiği ve konuyla ilgili farkındalık oluşturma bu çalışmanın en önemli sonucudur.

Anahtar Kelimeler
Dil öğrenme stratejileri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, sosyal-duygusal dil öğrenme stratejileri.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri