• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


BİR MUTASAVVIFIN HİCVİYESİ: SÂDIK VİCDÂNÎ VE PARASIZ RİSALESİ
Sâdık Vicdânî, özellikle dinî ve tasavvufî camiada tanınan, bu alanda önemli başvuru eserleri kaleme almış önemli simalarından birisidir. Osmanlı Devleti’nin son ve cumhuriyetin ilk yıllarındaki ciddi sosyal çalkantılar içinde çok tartışılan tekke ve tasavvuf kavramlarını, münakaşalara dâhil olmadan topluma sunmuş ve onları aydınlatmaya çalışmıştır. Bunun yanında klasik şiir anlayışını devam ettirmiş, aynı muhteva çerçevesinde divan şiiri nazım şekilleri ile pek çok şiir kaleme almış ve eser neşretmiştir. Bu çalışmada Sâdık Vicdânî hakkında genel bilgiler verildikten sonra müseddes nazım şekliyle kaleme alınan Parasız risalesi tetkik edilmiştir. Şiir muhteva, dil ve üslup bakımından incelenmiş, eserin tam metni Latin harflerine aktarılarak okuyucuya sunulmuştur. Böylece Sâdık Vicdânî’nin sadece önemli bir tasavvufî şahsiyet değil, aynı zamanda divan şiiri geleneğinin bir uzantısı olarak bu tarzda eserler veren başarılı bir şair olduğu da gösterilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sâdık Vicdânî, klasik şiir, Parasız, hicviye.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri