• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


BATTAL GAZİ DESTANI’NDA GÖNDERGELER VE ANIŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Folklor ürünlerinin en zengin türlerinden biri de destandır. Destanlar, çok uzun bir yaratım ve gelişim süreci sonunda günümüze kadar ulaşmışlardır. Destanlarda tarihî unsurların yanında milletlerin âdet, gelenek, görenek ve yaşayış tarzları ile ilgili başka kaynaklarda bulunmayan bilgiler de yer alır. Bu tür eserler yazı dilinin de önemli belgeleridir. Türk edebiyatının en çok tanınan ve bilinen destanlarından biri de Battal Gazi Destanı’dır. Destan hakkında yurt içinde ve dışında kitaplar ve makaleler yazılmış, adına bilgi şölenleri düzenlenmiştir. Battal Gazi Destanı Anadolu’nun sınır bölgelerinde Müslümanların Bizanslılarla yaptıkları savaşlar neticesinde doğmuştur. Destandaki kişiler iki farklı ideolojinin temsilcileri durumundadırlar. Çalışmamızda Battal Gazi Destanı’nda gönderge ve anıştırmalar incelenmiştir. İnceleme sonucunda gönderge ve anıştırmaların anlatının oluştuğu sosyal, kültürel, dinî çevre hakkında önemli bilgiler verdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Battal Gazi, destan, gönderge, anıştırma.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri