• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


BARTIN’DA DÜĞÜN GELENEKLERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Bu çalışmada Karadeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Bartın ilinin geçiş dönemleri içinde önemli bir yere sahip olan düğünler ile ilgili inanış ve uygulamalar kaynak şahıslardan derlenerek incelenmiştir. Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan düğünler ve bu düğünlerdeki geleneksel uygulamalar günümüze bir takım değişikliklerle ulaşmıştır. Çalışmamızda düğün öncesi, düğün sırası ve düğün sonrasında yer alan geleneksel uygulamalar geçmişi ve bugünüyle kaynak şahısların anlatıları doğrultusunda verilmiştir. Bartın yöresinden derlenen bilgileri ön plana alarak yapılan bu çalışma, sağlam ve güçlü bir potansiyele sahip olan bölgenin düğün folklorunu kayıt altına almış olması açısından gerekli ve önemlidir. Aynı zamanda düğün ile ilgili birtakım inanış ve uygulamaların eskisi kadar canlı olmasa da günümüzde de sürdürüldüğü tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bartın, Düğün, Gelenek, Ritüel, Kültür

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri