• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINI TEMSİL KABİLİYETİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerisinde belirli amaçlar doğrultusunda hazırlanmış bir program bulunur. Bu programın pratikteki temsili ders kitapları, uygulaması ise öğretmenler tarafından gerçekleştirilir. Öğretmen yanlışlıkları tespit etme, eksikliği giderme konusunda inisiyatif alabilmesi bakımından önemli bir elemandır. Bir diğer önemli unsur ise ona kılavuzluk yapacak, işini kolaylaştıracak olan ders kitabıdır. Özellikle bizim gibi hayli kalabalık bir öğrenci kitlesini barındıran gelişmekte olan ülkelerde ders kitabının önemi oldukça büyüktür. Çoğu kez tek kaynak olarak kullanıldığı dezavantajlı bölge veya gruplarda ise önemi bir kat daha artmaktadır. Türkçe ders kitapları ders kitabı olmanın dışında birçok görevi de yerine getirirler. Karakter ve değerler eğitimi, kültür taşıyıcılığı, ortak hafızanın oluşumu, estetik beğeninin tesisi vb. bunlardan bazılarıdır. Dört temel becerinin edinimi ve geliştirilmesinin yanı sıra Türkçe dersinin en önemli amaçlarından biri, Türk edebiyatını belli bir program dâhilinde öğrenciye tanıtmak ve bu yolla onun içinde bulunduğu kültürü öğrenmesini ve benimsemesini sağlamak olmalıdır. İletişim araçları sayesinde dünyanın gittikçe küçüldüğü günümüzde, Türkçe dersinin temel hedeflerinden bir diğeri ise öğrencilerin dünyadaki değişik kültürleri tanımaları ve dünya edebiyatının önemli isim ve eserlerinden haberdar olmalarıdır. Ancak günümüzde Türkçe ders kitapları tematik bir plan takip ettiği ve metinler temaya uygunluğuna göre seçildiği için bu önemli görevin ortaokul müfredatıyla gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. Bu çalışmada temel amaç, ortaokulda okutulan Türkçe ders kitaplarını bu açıdan ele alarak Türk ve dünya edebiyatından hangi yazarları ve onlara ait hangi metinleri barındırdığını belirleyip seçilen yazarların ve metinlerin Türk ve dünya edebiyatını ne kadar temsil ettiğini ortaya çıkarmaya çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler
Ortaokul Türkçe ders kitapları, Türk edebiyatı, dünya edebiyatı.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri