• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Özet


-DIK / -(Y)ACAK + İYELİK YAPILARININ ÖZNELERİNDE İLGİ EKİNİN KULLANILMASI ÜZERİNE
Türkçede kelimeler arasındaki ilişkiler genellikle eklerle sağlanır. Cümledeki diğer kelimelerle ilişkiyi sağlayan bu eklerin kimi kendisinden sonra gelen bir kelimeyle; kimi de kendisinden önceki bir kelimeyle münasebet kurar. İlgi eki (genitive suffix), eklendiği kelimeyi kendisinden sonra gelen bir kelimeye; iyelik ekleri (possessive suffix) ise eklendikleri kelimeleri kendilerinden önceki kelimeye bağlar. –DIK ve –(y)AcAk ekleri fiillere eklenen, üzerlerine de iyelik eki alabilen sıfat-fiil ekleridir. –DIK veya –(y)AcAK üzerine gelen iyelik ekleri, eklendikleri fiilin öznesiyle ilişki kurarlar. Cümlede kendilerinden önce yer alan bu öznelerde ilgi eki bazen kullanılır, bazen kullanılmaz: Gizem+in giy-diğ+i elbiseyi çok beğendim. / Gizem, giy-diğ+i elbiseyi kendisi dikmiş. Bu makalede, iyelik eki taşıyan –DIK veya –(y)AcAK ekiyle oluşturulmuş fiilimsilerin öznelerinin ilgi eki ile kullanıldıkları ve kullanılmadıkları durumlar tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Söz dizimi, sıfat-fiil ekleri, özne, ilgi eki.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri