• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Özet


Karşılaştırmalı Ağız Araştırmalarının Önemi ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Ağız İncelemeleri Üzerine Bir Deneme
Ağız araştırmaları özellikle son yıllarda Türklük bilimi çalışmalarının en fazla ilgi duyulan alanlarından biri hâline gelmiştir. Bu konuda yapılan araştırmalarda, belli bir yörenin ağız özelliklerinin ortaya konulması yanı sıra birden fazla ağız yöresinin çeşitli açılardan karşılaştırılmasını da esas alabilmektedir. Bugün Türkiye’de ülke sınırları dâhilindeki ağızların kendi içinde veya Türkiye dışındaki herhangi bir Türk ağız yöresiyle, Türkçenin temel kaynaklarıyla, Türkçenin farklı dönemlerindeki birtakım dilsel kullanımlarla ve Türk lehçeleriyle farklı açılardan karşılaştırıldığı araştırmalar bulunmaktadır. Bu çalışmada, mukayeseli ağız araştırmalarının öneminden bahsedilerek Türkiye’de yapılmış karşılaştırmalı ağız incelemeleri üzerinde durulacaktır. Lisansüstü tezlerle ilgili çalışmada verilen bilgiler, Yüksek Öğretim Kurulu’nun genel ağ sayfasındaki “ulusal tez merkezi”nden yazarlarının izin verdiği ölçüde sunulabilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkler, Türkiye, ağız, karşılaştırma, dil bilgisi

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri