• Quick access
 • Announcements
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


Düşle Gerçeğin Arasında Radyoda Felsefe Yapmak: Behçet Necatigil’in Hayal Hanım’ı
(Philosophize on Radio Between Dream and Reality: Behçet Necatigil’s Hayal Hanım )

Author : Caner SOLAK    
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 2/4
Page : 240-257
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.217


Özet
Bu çalışmada Behçet Necatigil’in Hayal Hanım adlı radyo oyunundaki zaman, bellek ve dönüşüm izlekleri Henri Bergson’un metafizik ve zaman kavramları üzerine geliştirdiği teorilerden faydalanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Konusunu Giritli Ali Aziz Efendi’nin Muhayyelât-ı Aziz Efendi adlı eserinden alan oyun, başarılı bir yenidenyazma çalışmasıdır. Tasavvufi bir arka plana yaslanan konuyu, radyo oyunu türünün kendisine sunmuş olduğu teknik imkânlardan da faydalanarak daha da gizemli bir hale getiren Behçet Necatigil eserin başkahramanıyla birlikte dinleyicinin de yaşayacağı, düşüneceği bir dönüşüm hikâyesi yazmıştır. Eser, süre, bellek ve deneyim kavramları aracılığıyla anlamlandırılmaya çalışılırken eseri tek ya da sabit bir anlam boyutuna indirgemenin sahip olduğu yoruma müsait çok anlamlı yapıyı zedeleyeceği görülmüştür. Bu sebeple eserin olası yorumları metne yöneltilen -temeli Bergson’un süre felsefesine dayalı- sorular aracılığıyla belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Metnin alternatif yorumları arasındaki kararsızlık anlarının yoğunluğu ise eseri Todorov’un tanımladığı fantastik türüne dâhil etmemizi kolaylaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler
Behçet Necatigil, hayal hanım, radio play, Henri Bergson, zaman, fantastik

Abstract
In this study, it was tried to explain time, memory and conversion themes in the Behçet Necatigil’s Hayal Hanım named radio play, thereby take advantage of theories on the concepts of metaphysics and time which developed by Henri Bergson. As a result, There is sufism in the background of the play. Behçet Necatigil has made the play more mysterious with radio technology. Can be said that the work is the story of a transformation. The work was investigated with the concept of memory, time, and experiance. There is no single meaning of the work. The text can be interrepted in many types. For this reason it can be include the type of fantastic.

Keywords
Behçet Necatigil, hayal hanım, radio play, Henri Bergson, time, fantastic

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri