• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


Lugaz ve Nedîm’den Bir Örnek
(Riddle and an Example from Nedim )

Author : Sibel ÜST    
Type : Copyright
Printing Year : 2014
Number : 3/1
Page : 210-217
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.303


Özet
Bu çalışmada başlangıcı Arap edebiyatına dayanan lugaz hakkında bilgi verilecektir. Lugaz kelimesinin anlamaları üzerinde durulacaktır. Edebiyatta nasıl bir yer edinmiştir soruları cevaplanacaktır. Bununla birlikte Nedîm’in Dîvânı’ndan alınan bir örnek metin de çözümlenecektir. Daha sonra incelemeden elde edilen sonuçlar ifade edilecektir. Bu çalışmada başlangıcı Arap edebiyatına dayanan lugaz hakkında bilgi verilecektir. Lugaz kelimesinin anlamaları üzerinde durulacaktır. Edebiyatta nasıl bir yer edinmiştir soruları cevaplanacaktır. Bununla birlikte Nedîm’in Dîvânı’ndan alınan bir örnek metin de çözümlenecektir. Daha sonra incelemeden elde edilen sonuçlar ifade edilecektir.

Anahtar Kelimeler
lugaz, edebiyat, mu’amma, Nedîm.

Abstract
In this study, t In this study, the information will be given about the begining of riddle based on Arabic literature. It will focus the meanings of riddles. How has a place in literature questions will be answered about riddles. However, an example of text from Nedim’s Divan will be resolved. Then the results obtained from this study will be referred to. In this study, t In this study, the information will be given about the begining of riddle based on Arabic literature. It will focus the meanings of riddles. How has a place in literature questions will be answered about riddles. However, an example of text from Nedim’s Divan will be resolved. Then the results obtained from this study will be referred to.

Keywords
riddle, literatüre, conundrum, Nedim

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri