• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN KARI KOCA MASALI ADLI ESERİNDE EVLİLİK KURUMU
(THE INSTITUTION OF MARRIAGE IN AHMET MİTHAT EFENDİ’S NOVEL “TALE OF WIFE AND HUSBAND” )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 2014
Number : 3/3
Page : 173-184
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.346


Özet
Ahmet Mithat Efendi’nin meddah hikâyesi tarzında ve monolog şeklinde kaleme aldığı anlatıda evlilik kurumu ele alınmakta; kadın-erkek ilişkilerinde etkili olan güzellik, çirkinlik, sevgi, kıskançlık, eşitlik ve sadakat gibi kavramlar işlenmektedir. Kendini yazar olarak anlatıya dâhil eden Ahmet Mithat, masal anlatma vaadi ile başladığı anlatıyı üstkurmaca bir yöntemle sürdürür. Anlatının temel karakterleri olan ve karşımıza ancak anlatının sonuna yaklaşırken çıkan Mahcemal Hanım ile Cemal Bey, anlatının karı koca tipleridir ve özellikleri çirkin ama mutlu bir çift olmalarından ibarettir. Ahmet Mithat’ın 1875’te yayınlanan ilk eserlerinden olan Karı Koca Masalı; yazarın evlilik kurumuna verdiği önemi, kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik anlayışını, Tanzimat döneminde erkeklerin ve toplumun kadına bakışını yansıtması bakımından önemli bir eser; yazar, anlatıcı, okuyucu ve metin arasında eğlenceli bir ilişki kurmayı başarması noktasında da incelemeye değer bir anlatıdır.

Anahtar Kelimeler
Ahmet Mithat Efendi, evlilik kurumu, Karı Koca Masalı, Tanzimat, kadın-erkek ilişkileri.

Abstract
In Ahmet Mithat Efendi’s narration which was indited as a story teller tale and monolog, the institution of marriage was discussed; concepts such as beauty, ugliness, love, envy, equity and loyalty that affect women-men relationships were handled. Ahmet Mithat who included himself in the narration as a writer, started out promising to tell a tale at the beginning but continued with the meta fiction method. Mrs Mahcemal and Mr Cemal who are the major characters of the narration and who appear towards the end of the narration are an ugly but a happy husband and wife. Ahmet Mithat’s one of the first novels, “Tale of Wife and Husband” which was published in 1875 is an important work in terms of reflecting the writer’s appreciation of the institution of marriage, the sense of equity in women-men relationships, men’s and society’s perspective of women in Reform Era; and it is also worth studying since the writer can relate the narrator, readers and the text in an amusing relation.

Keywords
Ahmet Mithat Efendi, the institution of marriage, Husband and Wife Tale, Reform, women-men relations

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri