• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


MEHMET EMİN YURDAKUL’UN ŞİİRLERİNDE KADIN
(THE WOMAN IN MEHMET EMİN YURDAKUL’S POEMS )

Author : Ahmet Fikret KILIÇ    
Type : Copyright
Printing Year : 2014
Number : 3/4
Page : 34-56
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.383


Özet
Türk edebiyatı tarihinde Türkçü, milliyetçi. halkçı ve sosyal bir şair olarak yerini alan Mehmet Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler’i ile Türkçe’nin bağımsızlığı ve üstünlüğü ilkesine dayanan yeni bir çığır açar; halkın diliyle halkın hayatını anlatır. Şairin gerek yetiştiği mütevazı aile yapısında kazandığı değerler, gerekse yaşadığı sosyal çevre ve gözlemlediği hayat manzaraları, sanatının maksat ve mahiyetini, ilkelerini belirlemede etkili olur. Anadolu’da yaşanan hayatı geniş insan kadrosu ile şiirlerinin konusu yapar. Bu kadroda kimsesiz, genç kızlar ve yaşlı kadınlar yoksul hayatlarıyla geniş bir yer tutar.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Emin Yurdakul, Türk edebiyatı, Anadolu hayatı, Anadolu kadını.

Abstract
M. E. Yurdakul who has an important place as national, public and social poet in Turkish literature, opened an epoch based mainly on freedom of Turkish language with his poetry, such as examining public life by the languagee of the public. The life styles and values he observed and acknowledged in both simple life of his family environment and his social environment became major influence in shaping the principles of his art. Then he used the life in Anatolia with large number of people as subject-matter of his portry. His poetry reccurently includes desolate young ladies and old women with their poor lives.

Keywords
M. E. Yurdakul, Turkish Literature, Anatolian life, Anatolian women.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri