• Quick access
  • Announcements
  • Duyurular

    Dergimizin 32. sayısı (8 / 4) 15 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

     

     

     


MANAS EPOSU MENEN CUSUP BALASAGINDIN KUTADGU BILIG DASTANINDA ADAM UKUGU CANA ADAM ADEBİ MASELELERİNİN ÇAGILDIRILIŞI
(THE PROBLEMS OF HUMAN RIGHTS AND COURTESY IN EPIC MANAS AND KUTADGU BILIG (PROSPEROUS KNOWLEDGE) BY JUSUP BALASAGYN )

Author : Kaliya KULALİYEVA    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 4/1
Page : 105-121
Doi Number : http://dx.doi.org/10.7884/teke.412


Özet
İnsanoğlunu iyi yüreklilikle ve insancıllıkla ünleyen Manas destanı gibi Yusuf Balasagın’ın Kutadgu Bilig destanı da insanlara karşı saygılı olmaya, insan haklarını korumaya, değerli bir insan olmaya çağıran destandır. Manas destanında başkahramanlar olan Manas, Koşoy, Bakay, Almambet, Cakıp, Koňurbay, Kanıkey’in karakterleriyle insanlığın millî ve evrensel ahlaki değerlerine ait özelliklerin yansıtıldığını görebiliriz. Cengiz Aytmatov’un Manas destanı, Kırgız ruhunun zirvesidir dediği gibi söz konusu destan, Kırgızlar için bir ebedi enerji kaynağı sayılır. Yusuf Balasagın’ın Kutadgu Bilig eserinin hemen hemen her satırında da aynı düşünceyi görebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Destan, şiir, insancıllık, ahlak, adalet.

Abstract
In my article I would like to draw some parallels of the ideals of epic “Manas” with J.Balasagyn’s Kutadgu Bilig where faithfulness, virtuousness, and humaneness and respect for human rights are described. In epic Manas the humanistic morals and mankind peculiarities are given through the main epic heroes like Manas, Koshoi, Bakai, Almanbet, and Kanykei. As Ch. Aitmatov noted the epic Manas is the most treasured expression of the national heritage of the Kyrgyz people. So it is the great pride and dignity for Kyrgyz nation. In “Kutadgu Bilig” by J. Balasagyn all human values are described as well and can be found in every two lines of this poem.

Keywords
Epic, poem, humaneness, courtesy, fairness.

Adress :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Phone :+90224 294 18 85 Fax :
Email :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri